Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Att vårda eller inte vårda på Sollefteå sjukhus

/

Akutkirurgin måste finnas om vi inte ska vara nöjda med en sjukstuga som begränsar sig till att plåstra om getingstick eller skriva ut hostmedicin.

Annons

Komplexiteten av frågan om förflyttning/nerläggning av tarmcancerkirurgin på Sollefteå sjukhus är stor, och många inklusive läkarkåren befarar mycket negativa effekter. Det är inte bara frågan om vården och speciell verksamhet inom landstinget det gäller, utan detta sitter ihop med att jämna ut förutsättningar att kunna bo och leva i en norrländsk inlandskommun.

Som kommun- eller regionalpolitiker måste man oavsett blocktillhörighet kunna se till helheten av vad som är bäst för hela länet, utifrån befarade konsekvenser, och man har ett ansvar för den helheten som måste vila både på en solidarisk botten samt en förståelse för att alla bitar är nödvändiga för att kunna lägga ett komplett pussel.

Det är i förlängningen inte bara tarmkirurgin som försvinner, utan även annan kirurgi som inkluderar öppning av buken – akutfall av tarmvred, spräckt mjälte, blindtarmsinflammation etcetera. Beredskapen vid akutfall kommer att försvagas med följden att patientsäkerheten inte kan garanteras.

Akutkirurgin måste finnas till hands om vi inte i framtiden ska vara nöjda med en sjukstuga som begränsar sig till att plåstra om getingstick eller skriva ut hostmedicin.

Om vi istället breddar och utvecklar verksamheten på Sollefteå sjukhus så skapas en attraktiv arena för kirurger/läkare att etablera sig på, där man kan stimuleras att få verka på en högkvalitativ nivå, och statusen höjs. En satsning är redan påbörjad där operationssalar håller ypperlig kvalitet, och förläggs fler operationer till Sollefteå, finns stationär bemanning som borgar för en beredskap vid akuta fall.

Några politiker erkänner att de till och med fått missledande och inte bara undermålig information som låg till grund för beslut. Det är lätt att misstänka ett politiskt maktspel, där man ger ett riktat uppdrag till en utredare som sen inte behöver presentera mer fakta och information än att rätt beslut kan tas utifrån syftet – Ryggen är fri.

Nivåstruktureringens rekommendation, som använts som underlag till beslutet, talar om decentralisering som möjlig åtgärd. Hur det betraktades kan man spekulera i, men i vart fall kan man säkert med statistik och politiskt övertygelse hävda att det är mycket längre att åka till Sollefteå från Västernorrlands kust än omvänd väg?

Det är nog med nedmonterandet av sjukhuset nu! Bit för bit plockas bort, medan vi är invaggade i en falsk säkerhet av löften om framtida säkerställande, trots pågående obegripliga centraliseringsåtgärder. Sollefteå sjukhus ska inte bli en slakt-ko som ändå bara fyller upp en bråkdel av de gap som finns i övriga sektorn.

Gång efter annan visar rapporter och undersökningar att det är ett kardinalfel att ha kolossjukhus som medför en administration som är mer än tärande på verksamheten. Historiskt så har politiska beslut så gott som aldrig rivits upp när man efter hand sett negativ prognos, eftersom prestige och avsaknad av kurage spelat ut sina roller. Begå inte det misstaget igen – tänk om!

Jörgen Åslund

Fullmäktigeledamot Västrainitiativet för Sollefteå Kommuns bästa

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons