Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Apropå Modo Hockey och Örnsköldsviks kommun

/

I samband med Modo Hockeys bortamatch mot Växjö Lakers inbjöds en del sponsorer att medfölja laget i det av Modo Hockey chartrade planet.

Annons

Programmet innehöll bl.a. att Växjö Lakers marknadschef visade runt i deras arena, som gav ett mycket gott intryck och som nog kunde ge Modo Hockey en del idéer om smärre förändringar i den egna arenan. Man hade också lyckats engagera kommunalrådet i Växjö, tillika kommunstyrelsens ordförande, att hålla ett anförande angående Växjö kommuns satsning på den s.k. Arenastaden. Kommunalrådet var utomordentligt tydlig i sitt anförande och svarade även beredvilligt och utan omsvep på olika frågor som ställdes från både företrädare för Modo Hockey och medföljande sponsorer. I korthet framkom följande, som torde kunna vara av stort intresse för befolkning, intressenter och politiker i Örnsköldsviks kommun, styrande såväl som i opposition:

1. Den av Växjö kommun anvisade platsen för Arenastaden är på gångavstånd från Växjö centrum och innefattar ett stort antal tämligen nyuppförda arenor för ishockey, fotboll, innebandy och friidrott. Kommunens planläggning var sådan att den gav tämligen fritt utrymme för olika slags satsningar inom området.

2. Bakgrunden till kommunens satsning var att man ville medverka till att sätta Växjö kommun på kartan som en idrottsstad med åtföljande goodwill, engagemang bland befolkningen, betydelse för besöksnäring och för att överhuvudtaget marknadsföra Växjö kommun som en framåtsyftande stad.

3. Samtliga arenor har uppförts av resp. idrottsförening/föreningsägt arenabolag utan kommunal inblandning.

4. Föreningarnas/arenabolagens finansiering av arenorna har skett på marknadsmässigt sätt via banklån.

5. Växjö kommun har borgat för samtliga föreningars banklån, ca 800 milj kr, något som normalt sett leder till betydligt bättre villkor avseende ränta och amortering.

6. Växjö kommun har icke velat ha eller krävt någon insyn i föreningarnas/Arenabolagens verksamhet utan denna sker på sedvanligt sätt utan kommunal inblandning.

Klubbarna informerar kommunen med att skicka in ekonomiska rapporter.

7. På frågan om driftbidrag till hockeylaget Växjö Lakers framkom – utan reservationer eller krumbukter i övrigt – att kommunen lämnade ett årligt driftbidrag om i storleksordningen 18 – 19 milj kr.

8. Byggandet av Arenastaden, beviljande av kommunal borgen samt beviljande av årligt driftbidrag har skett i fullständig enighet mellan de politiska partierna i Växjö kommun och har icke föranlett – med undantag av smärre avvikelser - någon insändarstorm i lokalpressen. Även i övrigt framgick av kommunalrådets anförande att det rådde ett synnerligen gott samarbetsklimat mellan kommunen och aktuella föreningar och att kommunen fäste stor vikt vid idrottens betydelse för Växjö kommun i många olika sammanhang.

Ibland är det nyttigt att resa och ta del av hur andra agerar och inse att hemmaplan kanske inte alltid är bäst!

För medföljande sponsorer i Modo Hockey

Jim Angerstig

Ulf Björklund

Arne Nordlund

Svenna Strandberg

Ulf Strinnholm-Lidfalk

Roger Öberg

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons