Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Alternativ till maxtaxa

Annons
Alternativ till maxtaxa

Från kristdemokraternas sida har vi från den övriga politiska majoriteten s, v och mp, avvikande uppfattning angående maxtaxan inom barnomsorgen i Härnösands kommun.

Det har vi inte gjort därför att vi missunnar en stor grupp föräldrar den kostnadsminskning förslaget innebär. Barnfamiljerna har under många år släpat efter när det gäller inkomstutvecklingen och är därför värda samhällets uppmuntran och stöd på olika sätt.

Skälet till att vi har denna uppfattning bygger i grunden på en helt annan familjepolitisk syn där samhällets uppgift bör vara stödjande - inte bestämmande - så att föräldrar utifrån sina egna värderingar och prioriteringar kan välja vilken form av omsorg man vill ge sina barn.

Föräldrarna ska alltså med likvärdigt ekonomiskt stöd från det offentliga, kunna välja den omsorgsform man upplever passar bäst för sig själv och sina egna barn.

Då, och först då, kan man utifrån barnomsorgsperspektiv kunna tala om ett "barntillåtet" samhälle.

I dag när socialdemokraterna styr Sverige, med benäget bistånd av sina stödtrupper mp och v, är verkligheten en annan. Då är det i stort sett bara kommunal barnomsorg som räknas. Eller i varje fall att någon annan än föräldrarna själva tar hand om barnen. Förslaget om maxtaxa förstärker den bilden ytterligare. Med stark ekonomisk styrning ska den offentliga barnomsorgen befästas ännu mer.

Att ställa sig tveksam till denna "enda vägens politik" innebär inte att vi anser den offentliga barnomsorgen vara dålig. Inte alls! Den utförs i stort av utomordentligt duktig personal, som trots en stressig och pressad arbetsmiljö gör utomordentliga insatser för barnen. Det är alltså inte det saken gäller. Däremot riskerar naturligtvis en redan besvärande personal- barntäthetssituation inom förskolan att bli än värre om antalet barn och timmar som barnen vistas på förskolan ökar som en följd av maxtaxan.

Förslaget om maxtaxa måste ses som ett bistånd till barnfamiljer. Ekonomiskt är det redan resursstarka barnfamiljer som gynnas mest. D.v.s. de som idag, med utgångspunkt från sin inkomst, har en högre avgift. För andra med lägre inkomster bli vinsten betydligt mindre.

Förslaget om maxtaxa innebär:

Ett graverande ingrepp i det kommunala självstyret eftersom kommunerna i praktiken är bakbundna och inte har möjlighet att välja något annat alternativ eller avstå.

Maxtaxan begränsar den reella valfriheten att välja barnomsorgsform ytterligare. Det sker med en stark ekonomisk styrning till förmån för kommunal barnomsorg och utgör därmed ett ensidigt gynnande av offentlig verksamhet.

I dag vet vi att föräldrar spenderar allt mindre tid med sina barn. Samtalstiden per dag mellan föräldrar och barn är genomsnittligt nere i bara några minuter.

När det blir problem för ungdomar i tonåren frågar både skola, politiker och polis efter föräldrarna. Var finns dom? Företrädare från olika håll talar om hur många föräldrar i princip har abdikerat från sin roll som normbildare och fostrare av sina barn.

Men är det så konstigt när det politiska budskapet under lång tid har varit att föräldrar i princip är olämpliga att sköta sina egna barn om så bara under några få år.

Maxtaxan förstärker det budskapet och uttrycker en dogmatisk låsning i synen på familjer och barn, som allt tydligare mejslats fram från Alva Myrdals tid fram till idag.

Maxtaxan kommer inte att gynna föräldrars och barns möjligheter till mera tid för varandra. Maxtaxan kommer inte att befrämja ett ökat barnafödande i Sverige. Till det krävs en annan familjepolitisk inriktning med ökad valfrihet och ett rättvist stöd till alla barn oavsett vilken omsorgsform man kommer att befinna sig i.

Maxtaxan är resultatet av ett förhastat och dåligt genomtänk vallöfte under den senaste valrörelsen. Därför borde det skrotas. Men Göran Person och regeringen har "ryckt i sitt snöre" och socialdemokrater runt om i landet tvingas undergivet att sprattla med.

Moderaterna, kristdemokraterna, centerpartiet har till riksdagen lämnat in ett gemensamt alternativ till socialdemokraternas maxtaxeförslag. Till detta alternativ ansluter sig numera även folkpartiet liberalerna.

Detta alternativa förslag innebär ett barnomsorgskonto till alla barn på 40000 kronor som kan användas flexibelt under barnets hela förskoleålder (max 20000 kronor/år), avdragsrätt för styrkta barnomsorgskostnader upp till 50000 kronor/barn och år samt etableringsfrihet för privat och kooperativ barnomsorg på samma ekonomiska villkor som den kommunala förskolan.

Detta utgör ett rättvisare alternativ, kommer alla barn till godo och skapar en reell valfrihet för föräldrarna att välja omsorgsform för sina barn. Det kan vara värt att ha det i minnet när nästa val kommer år 2002.

Eftersom maxtaxeförslaget i dag inte kan ställas mot något annat alternativ ställer det politiska partier med annan uppfattning i en omöjlig situation att påverka ett beslut om införande av maxtaxan i Härnösand.

Willis Bergquist

Kristdemokrat

Kommunfullmäktige i Härnösand

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons