Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

INSÄNDARE: Vilka normer är det Ö-viks kommun vill bryta egentligen?

Annons

Kommunens ekonomi har sett bättre dagar och väldigt få vill höja skatten. Således måste vi fråga oss vad skattepengarna går till och vilka är idéerna som lyfts på Kronan?

När det gäller utbildning och äldreomsorg vet vi att för personalen gäller no-no till fortbildning och vikarier möjligen kan cheferna få åka på någon ledarskapsutbildning. Vuxenutbildningen i Ö-vik är nedlagd sedan i augusti och eleverna är hänvisade till distans; den mest nedsablade undervisning som finns för personer med låg studievana (läs DN 29/8 forskare Martin Lackéus). Lika frapperande är att Kulturskolan inte tar in nya elever det här läsåret som ett resultat av den minskade budgeten.

När kommunen tar så lätt på kultur och utbildning kan det vara intressant att läsa om hur tjänstemännen på Kronan jobbar för att Örnsköldsvik ska bli en attraktiv stad att bo i och flytta till. För Världsklass som tillsammans med Tillväxtavdelningen arbetar med utvecklingsfrågorna är normbrytning ett viktigt honnörsord. Om man söker medel från Världsklass bör det i projektansökan framgå på vilket sätt projektet kan bryta mönster och normer bland människor.

När Världsklass håller öppet den 11/9 får de som kommer lyssna till stjärnentreprenören Jerry Engström som berättar om projektet Utvandrarna som han har drivit i sommar. Enligt Engström ska Utvandrarna ”syfta till att skapa ett välkomnande friluftsliv för nyanlända genom att bryta normer kring vilka som deltar i friluftslivssammanhang.” Deltagarna ska få prova på kanotpaddling, fiske och vandring i Skuleskogen. Äventyren ska givetvis dokumenteras och bildmaterialet blir fritt för alla friluftsrelaterade aktörer att använda. Världsklass Örnsköldsvik medfinansierar utställningen utifrån utmaningen Skapa öppenhet och dynamik.

Jag har gått igenom flera projekt som Världsklass välsignar med medel. Internationalisering, kreativitet och integration är populära begrepp i sammanhanget där resultatet ska ge större öppenhet och dynamik.

Okej, vi fattar. För vilka ska öppenheten bli större och likaså integrationen? Vem ska integreras av vem? Är det allom givet att den infödde medborgaren ska vandra till Skuleskogens nationalpark med en grupp nyanlända från Eritrea? Att bryta normer är en överenskommelse Världsklass och medborgarna har gjort. Vilka ska bryta normer med vilka? Det handlar alltid om att Robinson ska lära upp Fredag – även om kanske Fredag levt i ett hållbarare samhälle hela sitt liv. När perspektiven befinner sig på den här koloniala nivån kommer det aldrig att hända något över en längre tid.

Det är direkt olämpligt att sätta ihop en homogen grupp som arbetar med framtidsfrågor på det sätt som görs i Örnsköldsvik. Vi har stora utmaningar framför oss varav den största är att hantera den sociokulturell konfliktdimension vi står inför. För den utmaningen krävs betydligt högre kompetens än vad som finns i dag.

Maggie Eriksson

SVAR DIREKT:

Arbetet i Världsklass Örnsköldsvik har länge varit en framgångsfaktor för Örnsköldsviks utveckling. Här satsar och agerar näringsliv, föreningsliv, kommun och andra offentliga aktörer gemensamt över traditionella gränser och hittar nya lösningar tillsammans för Örnsköldsviks bästa.

För att sätta riktning för vilka typer av satsningar som Världsklass ska medfinansiera görs en omvärldsanalys varje år, där ett antal utmaningar pekas ut. Utifrån dessa bjuder Världsklass in människor och organisationer att mötas runt gemensamma idéer där alla bidrar till att förverkliga dem.

En av utmaningarna är att skapa tillit, öppenhet och dynamik i vårt samhälle. Detta är avgörande komponenter i bygget av ett tryggt, attraktivt och innovativt Örnsköldsvik. Vår utveckling är beroende av inflöden av nya människor, idéer och influenser. Ett öppet samhälle kräver ansträngningar med satsningar som utmanar fast rotade strukturer och normer. Att motverka polarisering och ett hårdnande samhällsklimat är centralt. Vår samtid kräver nya och bredare arenor för möten mellan människor och organisationer för att möjliggöra delaktighet i samhällsutvecklingen. Det ska vara lätt att komma in i lokalsamhället och hitta gemenskap oavsett bakgrund eller ursprung.

I dag finns normer som håller oss tillbaka som plats, som organisationer och som individer. Vi ser det som viktigt att individer och organisationer utmanar varandra att tänka och göra nytt, och välkomnar det som känns okänt och främmande. För att nå dit behöver vi både den goda grunden i kommunens basverksamhet och ett öppet utvecklingsarbete där vi kan hitta nya lösningar.

Det normbrytande arbetet tar tid och ensam är inte stark. Därför arbetar vi med ett Partnerskap för Örnsköldsviks utveckling, där människor deltar utifrån ett personligt engagemang.

Som politiska företrädare välkomnar vi samverkan och engagemang. - Vi bygger bäst tillsammans! Dörren till Världsklass Örnsköldsvik står alltid öppen om du har en idé du vill vara med och genomföra!

Per Nylén (S)

Anna-Britta Åkerlind (C)

■■ Följ Allehanda Ordet fritt på Facebook

■■ Här kan du själv skicka in din insändare 

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel