Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

INSÄNDARE: Vi ställer oss bakom förslaget om skolförändringarna i Kramfors

Artikel 59 av 70
Besparingarna i Kramfors kommun
Visa alla artiklar

Annons

Bildningsnämnden, liksom övriga nämnder i Kramfors kommun, har en obalans i ekonomin där kostnaderna för verksamheterna överstiger resurserna. Få elever och förhållandevis stora lokaler är ett problem för skolverksamheten, som i längden undergräver kvalité och resurser.

Behovet av förändringar och besparingar har föranlett en utredning som genomförts av bildningsförvaltningen med förslag på följande åtgärder:

Nedläggning av Ytterlännässkolan och att Grämestaskolan omvandlas till en F-3-skola från höstterminen 2020. Utredningen föreslår att antalet högstadieskolor i framtiden blir två (Gudmundrå och Högakustenskolan). Bollstaelever hänvisas från årskurs 7 till Gudmundrå, och elever från Nylandsområdet till Högakustenskolan. Elever i årskurs 4-6 från Grämestaskolan hänvisas till Kramforsskolan.

Antalet skolor i kommunen för yngre barn fortsätter att vara nio, det vill säga alla mindre skolor behålls. Bildningsnämnden har sagt ja till förslaget. Närmast kommer frågan att avgöras på fullmäktigemöte den 24 juni. Utredning och beslut om förskolorna kommer i ett senare skede.

Vänsterpartiet har på flera möten med medlemmar och förtroendevalda analyserat utredningen och diskuterat alternativ till utredningens förslag. Kompletterande frågor har ställts till förvaltningen angående kostnader och möjliga andra besparingar och förändringar. Diskussionerna inom partiet har förts och olika uppfattningar har framkommit.

Vi vill ta ansvar för kommunens ekonomi och besparingar får alltid konsekvenser. Men det har varit svårt att se några tillräckligt hållbara alternativ (pedagogiskt och ekonomiskt) till den utredning som bildningsförvaltningen genomfört.

Då det gäller beslutet om Ytterlännässkolan tror vi också att undervisningskvaliteten blir bättre då man kan använda resurserna mer effektivt på två högstadieskolor, jämfört med tre. Detta mot bakgrund av att det totala elevantalet sjunker på högstadiet.

Gällande Grämestaskolan så bedömer förvaltningsledningen att det går att flytta in förskoleverksamhet i skolbyggnaden. En förskole-F-3-enhet kan då skapas där.

I grunden har vi en nationell politik som missgynnar landsbygden. Nära en tredjedel av landets kommuner upplever ett underskott i verksamheten och behöver skära ner på de kommunala verksamheterna. Detta beror på en sned fördelningspolitik, en skattepolitik och en bostadspolitik som gynnar de rika och de stora städerna, faktorer som driver på avfolkningen. Denna utveckling måste bekämpas med en nationell progressiv politik för jämlikhet, just det som Vänsterpartiet arbetar för på riksplanet.

Väl medvetna om att det rör sig om en komplex problematik, och att V-representanterna i bildningsnämnden inte heller var eniga, så ställer sig dock en tydlig majoritet av våra förtroendevalda bakom bildningsnämndens beslut och förslaget till fullmäktige rörande ovan beskrivna skolförändringar.

Thomas Lundberg, ordförande Vänsterpartiet Kramfors

Petra Ödling (V), vice ordförande bildningsnämnden

Jon Björkman (V), vice ordförande kommunstyrelsen

■■ Följ Allehanda Ordet fritt på Facebook

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel
Annons