Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

INSÄNDARE: Utred framtidens museiverksamhet i Sollefteå ordentligt

Annons

Vid senaste kommunfullmäktige i Sollefteå återremitterades ärendet kring framtidens museum.

Underlaget bestod av ett tjänstemannaförslag som inte saknade förtjänster – man betonade bland annat att de ekonomiska förutsättningarna, för att fortsätta verksamheten, saknades.

Rent politiskt fanns inte mycket tillagt – majoriteten vill ha bland annat ett större engagemang från föreningsliv samt en kommunalt anställd kultursamordnare.

I återremissen listades det som oppositionen vill ha utrett inom en mycket snar framtid, men vi anser inte att det är rätt väg att gå.

Problemen med museum/bibliotek har varit många under flera års tid; samarbetet mellan personal och bibliotek har inte alltid varit det bästa. Lokalernas ytstorlek varit alltför knapphändiga, en mycket viktig detalj i verksamheten. Hur sedan en optimal bemanning därtill ska rymmas inom de ekonomiska ramarna, framstår som viktiga frågor.

En kulturplan, som ska revideras inför nästa år, har kanske inte heller svarat på de många frågor som varit aktuella under senare år:

■ Vad ska museet inrymma/ha för innehåll/tematik?

■ Vad gör vi åt frågan kring ett kulturhus/allaktivitetshus? Den som ett tag gick under beteckningen ”ungdomshus”?

■ Hur och var inrymmer vi en historisk del, gällande hela kommunen och inte bara stadens? Där plats finns för en konstdel, en textildel och en gällande Tomtens leksaker?

Vi anser att det finns ett relativt enkelt svar på hela frågeställningen! Låt en ny utredning tillsättas! En sådan, som på ett långt mer genomlysande och övergripande sätt tittar på frågan.

Den nya utredningen bör titta på:

■ Apotekshuset – innehåll/personal?

■ Hullsta – innehåll/verksamhet?

■ Hullsta Gård kan för den oinvigde låta konstigt, men klarnar nog när följande uppmärksammas:

■ Hullsta Gård får cirka 3,6–4 miljoner kronor årligen av kommunen, och har på intet sätt hyresintäkter som står i paritet med utgifter. Inte heller är de, utifrån centrala Sollefteå, marknadsmässiga i sin hyressättning. Frågan blir; varför ska kommunen (indirekt) subventionera diverse partier och fackförbund som hyr billigt på Hullsta? Här kan man tala om ”elefanten i vardagsrummet”.

Nej, låt oss utreda Hullsta Gård som en del av ett kraftfullt kulturkomplex, om än i miniformat, tillsammans med Apotekshuset! Bolagsbacken kanske kommer att kunna benämnas den framtida Kulturbacken istället?

Ge utredningen tydliga direktiv:

■ Det ska finnas permanenta historiska utställningar gällande hela kommunens historia och utveckling.

■ Ett samarbete med hembygdsgårdar och liknande ska utvecklas. När Länsmuseet lånar friskt från dessa, varför gör då inte vårt eget museum detsamma?

■ Det ska finnas permanenta och tillfälliga utställningar gällande företrädesvis; lokal konst, textilkonst och leksaker.

■ Med ett gott samarbete mellan bibliotekspersonal, museets personal och Hullstas personal bör inte problem uppstå kring själva öppethållandena.

Blir dessutom delar av Hullsta/Apotekshuset fyllt med aktiviteter över generationsgränserna och ett kulturellt Mekka i miniformat, ja då kanske vi äntligen har en kulturell ”inkubator”, ett allaktivitetshus, som intresserar och berör hela Sollefteå kommun!

Mattias Ahlenhed och Gunilla Fluur, ledamöter kommunfullmäktige Sollefteå

■■ Följ Allehanda Ordet fritt på Facebook

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel
Annons