Annons
Vidare till allehanda.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

INSÄNDARE: Träd är som tonåringar – de äter mest koldioxid när de växer

Reaktion på Nathan Leroy:s inlägg "Träd kan planteras – men en skog kan ingen skapa på nytt".

När jag som skogsägare planterar skogsplantor menar skribenten att dessa aldrig kan bli en ny skog. Faktum är att FN:s mat och jordbruksorganisation (FAO) har definierat begreppet skog för att alla länder ska kunna mäta och observera förändringar av skog, som är nära identisk med hur SLU och skogsvårdslagen beskriver skog. I skogsvårdslagen beskrivs skog som mark inom ett sammanhängande område där träden har en höjd av mer än fem meter och där träd har en kronslutenhet av mer än tio procent eller har förutsättningar att nå denna höjd och kronslutenhet utan produktionshöjande åtgärder - är skog.

Jag som skogsägare är dessutom skyldig enligt lag att återbeskoga efter en föryngringsavverkning. Jag avverkar träden när de är fullvuxna, vilket närmast kan översättas till, när tillväxten och koldioxidbindningen avstannat. Skog, där träden står så länge så de börjar självgallra binder ingen kol. Träd är som tonåringar – de äter mest när de växer.

I SCB:s officiella statistik från 2015 går det att utläsa att den produktiva skogsmarken har ökat från 22,5 miljoner ha till 23,5 miljoner ha under 1951-2015. Samtidigt har virkesförrådet enligt Riksskogstaxeringens ökat från ca 2 000 miljoner skogskubikmeter till 3 180 miljoner skogskubikmeter år 2019. Statistiken visar att skogen ökat markant under det senaste århundradet. Med ökad produktion binder vi dessutom mer koldioxid och med råvaran kan vi ersätta så kallad svart koldioxid i form av olja och kol som lagrats miljontals år i jordens inre.

Genom nya tekniker och innovationer ersätter vi olja och kol och nyttjar fotosyntesen till grönare substitut. Skogen är viktig för vår omställning till en biobaserad samhällsekonomi och jag är övertygad om att jag skapar en ny skog, mer koldioxidbindande skog för varje ny planta jag sätter i jorden. Skog skapas och vårdas och levererar till Sveriges omställning till en biobaserad samhällsekonomi.

Gunilla Kjellsson, regionordförande LRF

■■ Följ Allehanda Ordet fritt på Facebook

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel