Annons
Vidare till allehanda.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

INSÄNDARE: Sverige måste öka volymerna för olika biobränslen för att klara klimatmålen

Sverige har svårt att klara riksdagens viktigaste närliggande klimatmål, att 2030 ska utsläppen av fossil koldioxid (CO2) från transporter vara 30 procent av utsläppen 2010.

Utvecklingen av elbilar går för långsamt och det är idag svårt att bedöma klimatbelastningen vid batteriproduktionen. Även om optimistiska prognoser vad gäller rena elbilar uppfylls kommer bilparken 2030 fortfarande till mer än hälften utgöras av personbilar som helt eller delvis är beroende av flytande drivmedel.

Sverige måste avsevärt öka volymerna för olika biobränslen för att klara klimatmålen.

SNF Klimatgrupp i Örnsköldsvik menar att det är viktigt att alla typer av biobränsle skall finnas tillgängliga för framtiden. Globalt är etanol enligt IEA helt dominerande som biobränsle för bensinbilar. Idag står etanolen endast för cirka tre procent av bilbränslet i Sverige.

Det finns fortfarande 230 000 flexifuelbilar i Sverige och ett väl utbyggt distributionsnät av E85-tankställen baserat på pumplagen. Problemet är att många tankar bensin istället för E85.

Det har under fjolåret bekräftats att etanolförsäljningen är priskänslig. Efter att etanolen under många år varit nästan lika eller dyrare att använda än bensin har den under vissa delar av 2018 varit mer än fem kronor per liter billigare än bensin och försäljningen av E85 har då ökat. I Frankrike ökar etanolförsäljningen genom en aktiv prispolitik och att det är billigt att konvertera bensinbilar till etanolbilar.

Det finns två produktionsanläggningar av etanol i Sverige: Agroetanol i Norrköping och Sekab i Örnsköldsvik. Enligt Energimyndigheten ger anläggningen i Norrköping en koldioxidreduktion i världsklass. På lite sikt kan Sverige producera andra generationens etanol baserat på restprodukter från skogen eller andra restprodukter från livsmedelsindustrin, som också ger väldigt bra koldioxidreduktion. Då sjunker CO2-utsläppet för E85 till 30 g CO2/MJ (det vill säga cirka en tredjedel av bensinen).

Bensin har nästan tio gånger högre klimatutsläpp än andra generationens etanol. Så länge det inte finns avsättningsmöjligheter för etanolen kommer dock ingen kommersiell andra generationens etanolproduktion igång. 

Energimyndigheten har bland annat fått i uppgift att innan juni i år bestämma om flytande höginblandade biobränslen som HVO, FAME, etanol (E85, ED95) i framtiden skall ingå i reduktionsplikten eller om man skall bibehålla fortsatt skattebefrielse för dessa.

Sammanfattningsvis:

• Stimulera med styrmedel så det blir ekonomiskt lönsamt för ägare av flexifuelbilar att tanka E85 i stället för bensin.

• Bibehåll pumplagen så att tankställen för biobränslen inte läggs ner.

• Främja inhemsk utveckling av etanol och HVO från skogsrester så att andra generationens etanoltillverkning med bättre CO2-reduktionsegenskaper utnyttjas.

• Återinför subventioner på konvertering av bensinbilar till etanolbilar.

• Skatt på drivmedel räknas per kWh istället för liter.

Per Sundin, för Klimatgruppen Naturskyddsföreningen i Örnsköldsvik

■■ Följ Allehanda Ordet fritt på Facebook

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel