Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

INSÄNDARE: Sollefteå upphör med jakten på enskilda avlopp – ett förnuftigt beslut

Annons

Tack och grattis till den nya majoriteten i Sollefteå kommun för modet att upphöra med jakten på enskilda avlopp. Äntligen har politikerna förstått att lyssna till sina medborgare.

Sollefteå kommun har här visat på handlingskraft och mod. Som den förmodligen första och enda kommunen i Sverige sätter man ner foten och protesterar mot lagen som stiftades på felaktiga uppgifter från Havs- och Vattenmyndigheten (HoV).

Kvar finns frågan hur de redan drabbade kommer att hanteras. Enligt både miljöbalken och förvaltningslagen framgår det att människor skall behandlas rättvist och demokratiskt. Man preciserar detta genom att ge exempel som att påtalade åtgärder skall vara proportionerliga i förhållande till det eftersträvade syftet och om åtgärderna går längre skall dom undanröjas. I miljöbalken kan man läsa att kraven som ställts skall vara miljömässigt motiverade utan att vara ekonomiskt orimliga att genomföra.

Ombyggnadskraven på fungerande avlopp på avstånd 100 meter eller mer från närmaste vattendrag står därför i konflikt med förvaltningslagen och bör undanröjas. Kravet på ombyggnad för cirka 75–150 000 kr per avlopp bör därför anses som orimliga kostnader och skall av den anledningen undanröjas enligt miljöbalken.

I HoV:s rapport från 2016 framgår det tydligt att uppgifter lämnade tre år tidigare och som låg till grund för den lagstiftning som kommunerna följt inte är relevant. Där står det att läsa: Ur ”kostnadseffektivitetsperspektiv” är det inte motiverat att ställa höga krav på fosforrening i områden där det inte finns övergödningsproblem eller risk för övergödning. Det är heller inte kostnadseffektivt att jobba med generella regler på det sätt som Sollefteå kommun har gjort.

Man skriver vidare att i avsaknad av bedömningsunderlag är det svårt att ta hänsyn till markretentionen. Det är därför troligt att man generellt överskattat påverkan av fosfor från små avloppsanläggningar.

Vi har inte kunnat hitta något som visar på att avloppsvatten som släpps ut i mark 100 meter eller mer från närmaste vattendrag skulle kunna skada ytvatten, säger forskaren Lars Hylander. Han säger vidare att när man kommer upp i norra delen av Sverige exempelvis i Sollefteå kommun med magra moränmarker kan jakten på fosfor rent av vara skadligt för miljön. Fisk har svårt att reproducera sig i allt för magra vatten.

Sammantaget kan vi konstatera att all forskning inom detta område pekar i samma riktning att utsläppen från enskilda avlopp är en åtgärd som bör avslutas omedelbart på samma sätt som i Sollefteå kommun. Dessutom med bakgrund av vad lagstiftningen grundar sig på måste besluten som är fattade ändras eller rivas upp. Bevisligen är lagen beslutad på felaktiga grunder.

Sven-Olof Jansson

■■ Följ Allehanda Ordet fritt på Facebook

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel