Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

INSÄNDARE: Se över antalet chefer istället för att ta bort folk på golvet

Annons

Örnsköldsviks kommun står som vi alla vet inför ett stålbad. Oansvariga politiker har under flera år strött pengar på allt annat än det som egentligen är viktigt, det vill säga vård, skola och omsorg. Det sitter numera ungefär 50 procent fler i administrativa tjänster i kommunen än det gjorde så sent som i början på 1990-talet. Vi ska då veta att befolkningen i kommunen under samma period minskat med ungefär 3 000 personer. Nu 2019 så ska det sparas in ofantliga miljoner på skolan och omsorgen. Skolan som är vår framtid, omsorgen som många av de som byggt upp Örnsköldsviks kommun numera är beroende av.

Välfärdsförvaltningen gör då följande mitt i brinnande besparingstider: anställer en ny avdelningschef för den nya organisationen hälso- och sjukvårdsenheten. Dessutom anställer de två nya enhetschefer för att leda en division av hälso- och sjukvårdsenheten. Dessa två enhetschefer var övertaliga i kommunen men då hittar man på nya tjänster åt dessa två istället för att spara in dessa pengar, rimmar ju rätt illa då det dras ner på fotfolket som gör det verkliga arbetet inom välfärdsförvaltningen. Tidigare var sjuksköterskorna rangordnade under respektive enhetschef ute på de olika boendena för de äldre, till exempel Rönnen, Valla, Lejonbacken med flera. Nu får dessa enhetschefer mindre personalansvar då sjuksköterskorna nu ska rangordnas under dessa två enhetschefer som är alltså nya tjänster i kommunen.

Man minskar alltså på enhetschefernas arbetsbörda ute på respektive boende på det sättet. Har ni hört om att de någonsin minskar på fotfolkets arbetsbörda någon gång? Det finns i kommunen numera vissa enhetschefer som har så lite som 20 personer som de är ansvariga över. Varför ska det alltid sparas in på fotfolket? När var det senast en indragen chefstjänst i kommunen?

Personalen som är ute på golvet varje dag och sköter omvårdnaden av de äldre skriker efter hjälp! De hinner inte ens utföra sina uppdrag utan måste prioritera bort saker som de egentligen är skyldiga att göra. Det ska nollvikarieras som det så fint heter, det minskas på bemanningen så att de äldre inte får den vård de egentligen är berättigad till för att personalen inte hinner med. Personalen är så stressade och mår så dåligt, men ingen ser dem. Hur kan man som ansvarig chef för detta låta det fortgå? När ska man börja titta uppåt i hierarkin där de verkliga pengarna går att spara? Men det är klart, det är ju svårt att ta bort personer när man är allt för nära vän med dom. Lättare att låta personalen på golvet lida i det tysta.

Besviken

SVAR DIREKT

Välfärdsförvaltningen har för 2019 tilldelats nära 1,4 miljarder kr för vård- och omsorg av barn, unga, familjer och vuxna av förtroendevalda politiker. Beslut har fattats på politisk nivå om besparingar 2020 för drygt 26 miljoner kronor. Lågkonjunkturen är en nationell utmaning för landets alla kommuner och Örnsköldsvik är inget undantag. Siffror som rör skolan besvaras bäst av ansvariga inom den verksamheten.

Det framgår ej vad insändaren avser med begreppet administrativa tjänster. Inom välfärdsförvaltningen ingår administrativa arbetsuppgifter mer eller mindre i alla tjänster och detta styrs bland annat av lagkrav och regelverk kring dokumentationsskyldighet. Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) har den totala befolkningsmängden i kommunen minskat under nämnda tidsperiod, däremot har åldersgruppen 65 år och äldre ökat. Prognosen fram till 2028 är en fortsatt ökning främst i andelen 80 år och äldre i Örnsköldsviks kommun. Detta är också den målgrupp som har störst behov av insatser från välfärdsförvaltningen, vilket i sin tur leder till utökat arbete i verksamheterna både operativt och administrativt.

Det stämmer att välfärdsförvaltningen arbetar för en bättre organisation av verksamheter med ansvar enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Syftet med detta är att samla och stärka kompetens, samt öka samverkan mellan professioner och funktioner vars huvudsakliga arbetsuppgift är att tillgodose behov hos den enskilde utifrån lagstiftningen. Korrekt är också att rekrytering pågår av en avdelningschef för denna organisation. Dock är tjänsten sedan tidigare budgeterad och därmed ingen utökning. Det pågår heller ingen utökning av antalet enhetschefstjänster. Däremot omfördelas redan befintliga resurser. Välfärdsförvaltningen strävar efter ett hållbart ledarskap med goda förutsättningar för chefer att vara närvarande som ledare. Forskning visar att ett antal på 20-25 medarbetare är rimligt för detta och därför ser förvaltningen positivt på varje steg som kan tas i den riktningen.

Det är oklart vad insändaren menar med fotfolk, välfärdsförvaltningen betraktar samtliga anställda som professionella medarbetare. Inom Örnsköldsviks kommun har alla anställda möjlighet att få sjukvårdsrådgivning redan från första sjukdag. Kommunen har också tillgång till riktade resurser vars arbetsuppgift är att stötta och vägleda chefer och medarbetare i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Alla chefer ska följa personalpolicyn, som är ett styrdokument för personalansvar. Utöver det har varje medarbetare inom Örnsköldsviks kommun ett eget ansvar att till närmsta chef lyfta frågor som rör såväl arbetssituationen och dess prioriteringar, som egen hälsa.

Lotta Westman, biträdande förvaltningschef, Välfärdsförvaltningen

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel