Annons
Vidare till allehanda.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

INSÄNDARE: Så vill (C) skapa fler platser på äldreboenden i Härnösand – olika lösningar krävs

I dag har Härnösands kommun för få äldreboenden. Kommunen har inte kapacitet att erbjuda 31 äldre (därav 23 dementa) som enligt Socialtjänstlagen bedömts ha behov av särskilt boende.  Det blir en lång och svår väntan för såväl den äldre som närstående. Den äldre påverkas trots att antal hemtjänsttimmar ökar.

Personalen gör ett mycket betydelsefullt arbete där god vård och omsorg ges, men de äldres behov av särskilt boende kvarstår. Ett boende ger trygghet, bemanning dygnet runt och tillgodoser den äldres behov av omvårdnad och stöd. Anhöriga drabbas också hårt i väntan på att närstående ska få särskilt boende. Ökat ansvar och belastning, oro, försämrat psykiskt välbefinnande med mera.

Centerpartiet har under en längre tid uppmanat majoriteten att använda redan befintliga boenden. En avdelning på Högsjögården med sex boendeplatser som lades ner för några år sedan kan startas upp igen med kort varsel. Ett boende som kan ge de äldre trygghet, vård och omsorg. Vår förhoppning är att kommunen tänker om och använder sina befintliga resurser!

Det är också en nödvändighet att avveckla Ugglans boende i en långsammare takt än planerat för att lösa det akuta läget. Vidare måste behovet av korttidsboende och växelvård utökas i avvaktan på nya äldreboenden. Kommunen måste vara aktiv och föra samtal med olika fastighetsägare om möjliga ombyggnationer och nybyggnationer av boenden. Redan under förra året uppmanade Centerpartiet majoriteten att kommunen skulle ta kontakt med Region Västernorrland för att höra om det fanns möjlighet att använda gamla sjukhusets lokaler för att under begränsad tid kunna möta det ökade behovet av äldreboende.

Vi ställer oss också frågan vad som har hänt i diskussionen mellan kommunen och den privata aktören som visat intresse att bygga ett äldreboende på Torsvik?

Kommunen är skyldig att tillhandahålla särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre. Om kommunen inte klarar att erbjuda särskilt boende inom tre månader ska kommunen själv rapportera detta till Inspektionen för vård och omsorg. Kommunen riskerar att få betala vite för varje äldre som väntat mer än tre månader på särskilt boende. Det kan bli kostsamt för kommunen, då dessa pengar behövs till äldreomsorgen. Det blir också kostnadskrävande då hemtjänsttimmarna ökar då äldre inte får ett särskilt boende.

Äldreomsorgen i Härnösand har haft det ekonomiskt tufft under en längre tid. Årets första fyra månader visar på ett underskott på över 12 miljoner kronor och en årsprognos på cirka 27 miljoner kronor. Vi vet också att antal äldre ökar i Härnösand och därmed behovet av särskilda boenden. Antalet 80 år och äldre ökar och mellan åren 2020–2022 förväntas åldersgruppen öka med cirka 100 personer.  Det krävs olika former av lösningar, på kort och lång sikt, planering för hållbara vägval av vilka typer av boenden Härnösand ska satsa på för äldre, men det måste ske snarast för de äldres bästa!

Christina Lindberg (C), oppositionsråd

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel