Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

INSÄNDARE: Rör inte vår kulturskola i Örnsköldsvik

 
Besparingarna inom skolan i Örnsköldsvik
Visa alla artiklar

Annons

Kulturskolan i Örnsköldsvik har i dagsläget verksamhet på 41 enheter och ett antal förskolor och möter årligen 5 000-6 000 barn och unga. Kulturskolans kommunala uppdrag är att bedriva pedagogisk kulturverksamhet på ett sådant sätt att tillgänglighet och kvalité är likvärdig oavsett kön, etnicitet, funktionsvariation, socioekonomisk grupp eller var i kommunen man bor. En verksamhet med den snart lagstadgade barnkonventionen som ledstjärna och som har en viktig roll i många ungas skolgång och fritid!

Bildningsförvaltningen står inför en kraftig besparing och utifrån vad som tidigare är känt riskerar kulturskolan att halveras. Detta innebär att verksamhet som tagit årtionden att bygga upp raseras, kommunens barn och ungdom berövas en bred och progressiv verksamhet som är erkänd både i och utanför landets gränser. Kulturskolan i Örnsköldsvik når barn och unga i breda samhällsgrupper och som i många andra kommuner är exkluderade från kulturell verksamhet. Vi möter varje vecka ett stort antal barn, många med särskilt behov av stöd, och genom El Sistema får nya målgrupper ett sammanhang.

Vid en kraftig besparing kommer antalet skolor med kulturskolenärvaro minska drastiskt. Verksamhet koncentreras till centralorten, många barns och ungas fritidsverksamhet försämras, samverkansprojekt med grundskolan upphör, musikprofiler läggs ner, ansvaret för skolbio och skapande skola försvinner, möjligheten att bedriva en likvärdig kulturskola för alla omöjliggörs!

Kulturskolans verksamhet kräver mycket specifik kompetens och dess pedagoger har långa konstnärliga och pedagogiska utbildningar. Detta säkrar kulturskolans höga kvalité och är även en bärande del i kommunens övriga kulturliv. Många orkestrar, körer och kulturföreningar är helt eller delvis beroende av kulturskolans pedagoger vilkas kompetenser är eftertraktade i flera kommuner. De barn och unga kulturskolan möter är också förutsättningen för kulturlivets framtid i Örnsköldsvik, ett kulturliv som är mycket viktigt för kommunens attraktivitet.

Att i tider som dessa, med sociala motsättningar i samhället och ett hårdnande politiskt och socialt klimat, dra ner på barn och ungas rätt till kultur är kontraproduktivt. Kulturskolan bör istället stärkas för alla barns rättighet till kultur.

Rör inte vår kulturskola!

Örnsköldsviks kulturskolas lärare, estetiska programmets lärare, Ulla Sjöström, rektor Musikmakarna, Dreamhill-Music Academy, Erik Sjöström, styrelseordförande stiftelsen El Sistema Sverige, David Wahlén, ordförande Örnsköldsviks Musiksällskap, Inger Nordquist, ordförande Örnsköldsviks Kammarkör, Gene Kindell, orkesterchef Norrlandsoperan, Jonas Öberg, ÖvikBigBand, Pelle Elving, ordförande Perdido Jazz och Blues, Helen Lundqvist Dahlén, rektor Kapellsbergs Musikskola, Gunhild Grön, ordförande Musiksällskapets Vänner, Sophia Alexandersson, ShareMusic and Performing Arts, Thomas Wahlbom, rektor Mellansels Folkhögskola, Therese Edin, ordförande Örnsköldsviks Musikkår, Ronnie Weber, konstnärlig ledare Länsungdomsstråkorkestern, Lars Strand, ordförande Örnsköldsviks Barnjazzförening, Eleonora Nordström, ordförande Musikhuset, Robert Wikberg, ordförande Örnsköldsviks Folkmusikförening, Eva Marie Sundström, ordförande Stråk för Alla, Johanna Forsberg, ordförande High Coast Creative, Lars Ahlström, ordförande Örnsköldsviks Konstförening, vice ordförande ÖKKV, Bettan Edberg, kulturstrateg, Arne Wistedt, Örnsköldsviks Teater- och Konserthusstiftelse, Stefan Andersson, Örnsköldsviks Teater- och Konserthusstiftelse, Camilla Larsson, demokratisamordnare, Andreas Andersson, Nya Östmans Musik, Mattias Sundberg, Nya Östmans Musik, Jan Nygren, Nya Östmans Musik, Ingela Bohm, Kulturhuset Röda Kvarn, Pontus Persson, pastor Pingstkyrkan och Lars Lundgren, lokal musikprofil

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel