Annons
Vidare till allehanda.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

INSÄNDARE: Ö-viks logopeder – Vi behöver vara fler!

Parallellt med Region Västernorrlands stora arbete med kostnadsreduceringar för att nå budget i balans har reformen God och nära vård inletts, en reform från regeringen som regionerna och kommunerna har tilldelats resurser för att genomföra. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) beskriver målbilden för god och nära vård:

- Utgår från individuella förutsättningar och behov.

- Bygger på relationer, är hälsofrämjande, förebyggande och proaktiv.

- Bidrar till jämlik hälsa, trygghet och självständighet och grundas i gemensamt ansvarstagande och tillit.

Logopeder har specialistkunskap om människans kommunikationsförmåga, språk-, röst- och talstörningar, läs- och skrivsvårigheter (dyslexi), räknesvårigheter (dyskalkyli) samt ät- och sväljsvårigheter (dysfagi och ätovilja). Logopeder utreder, bedömer, diagnosticerar, behandlar samt ger råd och rekommendationer. Våra patientgrupper finns inom alla åldersgrupper. Det är en mänsklig rättighet att kunna kommunicera och det är viktigt för både självständighet och livskvalitet. Språklig förmåga och förmåga att kunna läsa, skriva och räkna är väsentliga för att klara sin skolgång och framtida försörjning.  Ät- och sväljsvårigheter kan innebära en allvarlig hälsorisk såsom undernäring, lunginflammation eller kvävning, men kan även inverka påtagligt på livskvalitet och social samvaro.

Det finns betydligt färre logopeder inom Västernorrland jämfört med genomsnittet i landet (enligt Socialstyrelsens statistik). Logopeder i Örnsköldsvik finns i huvudsak inom regionens sjukhusvård. Nya och resurskrävande arbetsområden har tillkommit under senare år, väntetiderna ökar och vissa patientgrupper står helt utan våra insatser. Väntetiden för språklig utredning (i skolålder/vuxen ålder) är i dagsläget 1,5-2 år. Dyslexi- och dyskalkyli-utredningar görs inte alls och vi saknar direktiv om var vi kan hänvisa personer som söker sig till oss med de frågeställningarna.

I Örnsköldsvik behövs:

- Logoped inom kommunens hemsjukvård och vård- och omsorgsboenden som skulle kunna ge fortsatta logopediska insatser vid kommunikationssvårigheter och ät- och sväljsvårigheter efter individens sjukhusvistelse.

- Logoped inom Barnhälsovården (BHV) som skulle kunna jobba hälsofrämjande, förebyggande och proaktivt tillsammans med övriga yrkesgrupper.

- Logoped inom Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) som skulle kunna ingå i utredningsteamet då språkliga svårigheter ofta samexisterar med annan problematik.

- Fler logopeder inom kommunens förskolor och skolor, både inom Elevhälsan och inom den pedagogiska verksamheten.

SLUTSATS: Fler logopeder behövs i Örnsköldsvik, både inom regionens befintliga verksamhet, men framför allt inom betydligt fler verksamheter än det gör idag och under fler huvudmän, för att vi ska kunna nå upp till ambitionerna för God och nära vård!

Logopederna på Logopedmottagningen, Örnsköldsvik

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel