Annons
Vidare till allehanda.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

INSÄNDARE: Ö-viks kyrkoherdar sluter upp bakom biskopen – "Hon har hamnat i kläm"

 
Svår konflikt inom Härnösands stift
Visa alla artiklar

Efter stiftsstyrelsens uppmaning till biskop Eva Nordung Byström säga upp sig, känns det än mer angeläget att försöka förstå vad som får stiftsstyrelsen att fatta detta drastiska beslut.

Det har varit lätt att av media få uppfattningen att biskopen är ett problem för Härnösands stift. Nu äntligen man kanske fått ögonen för att problemet ligger på ett annat plan, i en kollision mellan de olika roller som biskopen och stiftsstyrelsen har enligt det omfattande dokument som kyrkoordningen är.  Vi som känner biskopen som präster, diakoner och många förtroendevalda och kyrkobesökare i Härnösands stift har mycket stort förtroende för henne.

I vissa uppdrag i samhälle och kyrka är det viktigt att stå i ett visst oberoende av politiker. Det gäller till exempel domare och advokater i våra domstolar. Samtidigt granskas de av organ som bygger på en professionell sammanslutning för att de inte ska missbruka sin makt. När det gäller våra biskopar är det biskopskollegiet och biskoparnas ansvarsnämnd som har tillsyn. Ungefär som advokatsamfundet utövar tillsyn.

Precis som jurister har att förhålla sig till lagstiftningen har biskoparna en kyrkoordning att relatera till och ett ansvar att se till att vi som kyrka följer den. Den tillsynen åvilar inte förtroendevalda.

Stiftskansliets uppdrag är att betjäna både stiftsstyrelsen, domkapitlet och biskopen i deras respektive uppdrag, där domkapitlet och biskopen inte är underordnad stiftsstyrelsen. Stiftsstyrelsen är däremot ålagd att se till att domkapitel och biskop har resurser och kansli för att kunna utföra sina självständiga uppdrag. Viktigt att dessa perspektiv med domkapitlets och biskopens självständiga ställning blir tydlig. 

Stiftsstyrelsen ska samverka med biskopen men inte styra och arbetsleda henne. Hon har ett uppdrag som ligger på ett annat plan som bärare av kyrkans tradition och lära. Till detta är hon vald och är dessutom ordförande i stiftsstyrelsen för att det ska vara tydligt att hon står i spetsen för stiftet.

Till saken hör också att många i stiftsstyrelsen inte ville ha Eva Nordung Byström som biskop när det var biskopsval. Redan innan biskopsvalet sökte hon tjänsten som stiftsdirektor men fick den inte. När hon sedan skulle tillträda som biskop skyndade sig stiftsstyrelsen att rekrytera en ekonom som stiftsdirektor utan tillträdande biskops möjlighet att påverka. Något som starkt kritiserades från fackligt håll med tanke på att stiftsdirektorn ska samverka med biskopen och arbetsleda ett kansli som ska främja arbetet ute i församlingarna.

Med den bakgrunden är det inte konstigt att det uppstår en kulturkrock där biskopen fått arbeta i motvind. Vi önskar att stiftsstyrelsen omprövar sitt beslut och vi vill sen se en transparens i den pågående processen

Marie Edström, Peter Persman, Linda Grimell, Ulf Söderlind, Kenneth Lindmark, Kurt Enberg

Kyrkoherdar i Örnsköldsviks kontrakt

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel