Annons
Vidare till allehanda.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

INSÄNDARE: Ö-vik är småstaden med storstadsluft

 
E4-genomfarten i Örnsköldsvik
Visa alla artiklar

I fredagens och måndagens ÖA kunde vi läsa om den hälsofarliga Ö-viks luften, som tillhör de allra mest nersmutsade i landet. Liknande resultat visade en undersökning, som nyligen presenterades i Sveriges radio, där Örnsköldsvik nämndes bland fem städer, förutom Stockholm och Göteborg, med landets mest hälsofarliga luft.

Att E4-genomfarten är den största orsaken till den dåliga innerstadsluften är sedan länge allmänt känt. Dock tycks det ändå inte finnas en lösning på problemet med E4-genomfarten inom överskådlig tid. Här har politiker och beslutsfattare visat avsaknad av framförhållning och handlingskraft. Då återstår i nuläget att boende och besökare tänker efter vad man kan bidra med, för att eliminera bilavgaserna. Att undvika tomgångskörning borde vara en självklarhet för de miljömedvetna. Tyvärr tycks långt ifrån alla ha den medvetenheten eller det ansvaret för vår luftmiljö, åtminstone inte de som står med sina bilar på tomgång som spyr ut avgaser i onödan på parkeringar och längs våra gator. Att samåka och att undvika onödig bilkörning i centrum minskar också avgaser i den redan avgasmättade luften.

Enligt ÖA-artikeln ska kommunen ta fram ett åtgärdsprogram och fortsätta diskussionen med Trafikverket. På andra håll talar man om grön infrastruktur, med plantering av träd och buskar och annan vegetation, som luftrenare, syreproducenter och bullerdämpare. En brittisk undersökning visar att plantering av trädallé längs ett avsnitt av en trafikerad gata, markant förbättrade inomhus luften jämfört med övriga delar av gatan. Löven fångade upp hälsofarliga luftburna partiklar från trafiken, samtidigt som bullernivån dämpades. Dessutom blev gatumiljön trivsammare.

Ö-vik med sina små parker är inte direkt känd som en ”grön stad”, utan här sågas stora träd och röjs buskar som vore de sly. Kanske beror det på avsaknad av kunskap, hos kommun och fastighetsägare, om trädens och annan vegetations betydelse för luftmiljön, förutom att de utgör en viktig livsmiljö för fåglar, fjärilar, och andra insekter. Ett positivt initiativ var dock de rekommendationer från Naturskyddsföreningen och kommunen, som presenterades i miljöbilagan till Tidningen7 vecka 20. Där uppmanades fastighetsägare att lämna delar av gräsmattan oklippta för utvecklande av blomsterängar, till förmån för våra så viktiga pollinerande insekter. Detta borde kunna utvecklas väsentligt, då många villaområden främst består av trädfattiga trädgårdar med sterila gräsmattor, som kräver regelbunden klippning.

Även här har vi nordbor något att lära av engelsmännen, som kan det där med ombonade och artrika trädgårdsmiljöer. Därför finns det en del att göra både för kommun och fastighetsägare, för att förbättra vår miljö i denna långa väntan på en ny dragning av E4!

AE

■■ Följ Allehanda Ordet fritt på Facebook

■■ Här kan du själv skicka in din insändare 

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel