Annons
Vidare till allehanda.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

INSÄNDARE: ”Nu kör vi Åsberget-spåret i botten”

 
E4-genomfarten i Örnsköldsvik
Visa alla artiklar

E4 genom Örnsköldsvik är inte bara en angelägenhet för oss i Örnsköldsvik. Visserligen är det vi som både har de lokala fördelarna av att ha en pulsåder genom stadskärnan men som också mycket tydligt får nackdelarna, inte minst vad det gäller luftföroreningar och partiklar som påverkar hälsan hos alla som befinner sig i staden.

Men E4 är en vital transportled för person- och godstrafik för näringslivet norr och söder om oss, för Sverige, Norden och Europa. Mängder av gods passerar Örnsköldsvik med ursprung och destination i norra Norge, norra Finland, hamnen i Göteborg, med många flera. Vi vet också att det planeras för stora industrisatsningar i Västerbotten och Norrbotten som ytterligare ökar godsflödena. Det sker trots att det satsas ytterligare på tågtransporter och allt detta stoppas upp av flaskhalsen i Örnsköldsvik och ger stadskärnan de kända negativa konsekvenserna.

E4 är statens väg och hanteras av Trafikverket och även om vi från Örnsköldsviks kommun trycker på allt vi kan så är det riksdagens beslut om infrastruktur som till slut är det som avgör om det blir något bygge av tunnel eller annan förbifart av Örnsköldsvik. Vad vi försöker säga nu är att processen är mycket lång för att komma med som ett aktivt nationellt projekt.

Viktiga genomförda utredningar och fattade beslut kopplat till ny E4 genom tunnel i Åsberget:

• Områdesplan för centralorten (1978), Kommunen

• Utredningsplan väg E4 genom Örnsköldsvik, Främmerhörnäs-Åsberget-Arnäsvall (1992), Vägverket

• Fördjupad översiktsplan för E4 genom centralorten (1993), Kommunen

• Fördjupad förstudie E4 genom Örnsköldsvik (2013), Trafikverket

• Lokaliseringsutredning för väg E4 genom Åsberget (2015), Trafikverket

• Samlad effektbedömning (SEB) nr 1 (2017), Trafikverket

• Beslut om val av korridor genom Åsberget (2018), Trafikverket

• Fördjupad översiktsplan för Örnsköldsviks centralort (2020), Kommunen

• Samlad effektbedömning (SEB) nr 2 (2021), Trafikverket

• Avsiktsförklaring om medfinansiering (2021), Trafikverket & Kommunen

Olika alternativ har övervägts under årens lopp, men i det läge processen är just nu finns inte utrymme för omtag av dragning utan att bandet backas cirka 10 år. Den politiska samsynen i Örnsköldsviks kommunfullmäktige säger att nu kör vi det här spåret i botten.

Efter riksdagens beslut 2022 vet vi om det höll eller om det behöver påbörjas en ny process att utreda ett annat alternativ som i så fall är färdigt för beslut någonstans runt 2030 och för genomförande ytterligare ett antal (tiotals) år senare.

Ett möjlighetens fönster har öppnat sig tack vare den senaste samlande effektbedömningen (som är ett mycket viktigt dokument i den nationella bedömningen). Att den är mer positiv än tidigare bygger delvis på förnyade mätningar och prognoser av trafikflöden men också på att kommunfullmäktige fattat beslut om medfinansiering och gett förslag om att en avgift ska tas ut av all trafik genom tunneln.

Per Nylén (S), kommunstyrelsens ordförande

Anna-Britta Åkerlind (C), kommunstyrelsens andre vice ordförande

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel