Annons
Vidare till allehanda.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

INSÄNDARE: Ni satsar bara på Kramfors centralort – trots att halva befolkningen bor utanför den

Läser på Kramfors kommuns Facebooksida att kommunen ordnat en grillplats i Kramfors.

Scrollar ner och ser ett inlägg om att kommunen skottat upp en bana på isen. I Kramfors.

Att kommunen gör skidspår. I Kramfors.

Att kommunen bygger hus och bygger om gator. I Kramfors.

Att kommunen promotar åkning i Latbergsbacken. Som en förening driver. Eller driver kommunen backen?

Hur jag än scrollar så finner jag inget inlägg om att kommunen engagerat sin personal på någon annan ort i kommunen.

18.000 människor bor enligt kommunens hemsida i Kramfors kommun, varav 9.000 i tätorten Kramfors. Ändå finns nästintill alla kommunens service och samhällsfunktioner i Kramfors.

Nästintill alla vård och omsorgsboenden för äldre och funktionshindrade finns i Kramfors tätort med ett endaste undantag: Sundbrolund.

Alla aktiviteter för äldre, funktionshindrade och öppen förskola finns i Kramfors tätort.

Särskola, vuxenutbildning med mera är samlat till Kramfors tätort liksom kommunhuset, tekniska kontoret, miljö och bygg, miljö och hälsa med mera.

Om hälften av medborgarna finns utanför Kramfors tätort så borde väl hälften av kommunens verksamheter kunna finnas utanför Kramfors tätort? Eller åtminstone 40 procent. Eller 30 procent?

För kommunen vill väl att hela kommunen skall leva och känna sig delaktiga och inkluderade?

Visst förstår jag att man inte kan ha allt överallt med de demografiska utmaningar Kramfors kommun har.

Men då kan man ju sprida gracerna. I sann solidarisk och socialdemokratisk anda:

Miljö- och byggkontoret kan förslagsvis ligga i Ullånger, så kan kommunen göra bostäder av bygg och miljös befintliga lokaler.

Dagcenter och aktiviteter för funktionshindrade kan ligga på Nordvik.

Tekniska kontoret och Miljö och hälsa i Nyland. Skotta isen i Docksta och gör ett skidspår i Bjärtrå.

Och så vidare. Bara för att ge exempel.

Har kommunen reflekterat över att fördelningen av samhällsresurser till Kramfors tätort inte alls står i proportion mot folkmängd?

Vilka konsekvenser tror kommunen att detta får för människorna som bor utanför Kramfors tätort?

Finns det någon vilja att förändra detta och i så fall när och hur?

Jag ser gärna att kommunen, förslagsvis kommunalråd Malin Svanholm, svarar på detta öppna brev.

Malin

■ SVAR DIREKT:

Tack för ditt öppna brev. Det du skriver om är en utmaning för alla geografiskt stora kommuner – stad och landsbygd. Ett svar på en insändare ska vara kort och det blir därför inte ett fullödigt svar.

Du anser att all kommunal verksamhets ska vara procentuellt utlagt i hela vår geografi. Det är inte praktiskt möjligt och heller inte eftersträvansvärt. Det finns ingen motsättning mellan att ha ett fungerande och livskraftigt centrum och en god service på landsbygden. Vi behöver både och.

Vi måste stärka vår attraktionskraft och det innefattar en centralort med service, handel och goda möjligheter till in- och utpendling med tåg. Det innefattar också att fortsätta lyfta de möjligheter som finns i Nyland, Nora och Docksta för att ta några exempel. Ingen motsättning - Kramfors behöver både och!

När det gäller utveckling så satsas stora resurser i hela vår kommun. Just nu är utvecklingen kring Skuleberget det största projektet med en kostnad på 35 miljoner varav kommunen bidrar med 10-12 miljoner. Uppsnyggningen i Bollstabruk är ett annat exempel. Årligen satsar kommunen stora resurser på samlingslokaler, stöd till föreningar, kollektivtrafik osv.

En krympande kommun medför givetvis anpassningar av verksamhet och den syns ofta tydligast utanför centrum men viljan och ambitionen är att arbeta för ett större Vi. I årets budget satsas därför 1,5 miljoner kronor extra till just ortsutveckling. 500.000 kronor har redan fördelats till olika projekt.

Avslutar med att kommentera några av de exempel som nämns.

Kommunen äger Latberget med ishall och slalombacke. Just nu den enda backe som finns i vår kommun. Backen sköts av föreningslivet. Att informera om att den är öppen är inte konstigt. Isbanan med mera sköts också av föreningslivet.

Grillplatsen är en del i det utvecklingsprojekt som pågår runt Kyrkviken och som delvis finansieras med så kallade LONA- bidrag från staten. Det pågår fler Lona-projekt runt om i kommunen.

Malin Svanholm (S), kommunstyrelsens ordförande i Kramfors

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel