Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

INSÄNDARE: Nedskärningar inom äldreomsorgen i Sollefteå – jag hyser stor oro för min anhörige

Annons

Nedskärningarna inom äldreomsorgen i Sollefteå pågår i smyg, redan i höstas hörde jag talas om att det skulle dras in nattjänster på Skärvstagården. Utgångsläget var att det skulle minskas med en tjänst på natten, sju avdelningar (med en personal på varje avdelning) på två plan skulle dela på en personal som springer runt och hjälper till.

Efter många vändor skulle de tre avdelningarna på nedre planet klara sig utan extrahjälp och övre planet fick behålla sin extrapersonal.

Nu har de börjat med dagpersonalen, ändrat på schema, gått från femveckors till fyraveckors, ändrat till varannan helg i stället för som tidigare jobba två helger av fem – och dessutom har de verkligen jobbat för att få in delade turer på helgerna (detta har de ju lovat att de skulle jobba bort, ingen bra arbetsmiljö).

Under vardagarna skall personalen vara beredd att kunna hoppa in på andra avdelningar vid sjukdom eller frånvaro vilket innebär att avdelningarna får gå på ”helgbemanning”. Resultatet av detta blir att personalen får gå till andra avdelningar och sköta boende utan att ha kunskap om dem.

Enligt uppgift är det många (både på dag och natt) som inte mår bra och har varit sjukskrivna till och från i både långa och korta perioden.

Jag tycker att Sollefteå kommun bör tänka sig för, utbildad personal växer inte på träd och de som känner att de inte kan göra ett gott arbete, på grund av nedskärningar och omotiverade omorganisationer, kommer troligen att söka andra arbetsplatser där de får uppskattning för sitt arbete.

Jag hyser stor oro för min anhörige som bor där och för framtiden då jag själv kanske kommer att ha behov av ett kommunalt boende.

Oroad anhörig

SVAR DIREKT:

Jag delar din oro för framtidens äldreomsorg i Norrlands inland. Men min oro beror på att kommuners ekonomi inte räcker till att hålla den nivå som våra äldre medborgare så väl är förtjänt av.

Till att börja med vill jag vara tydlig med att det sker inget i smyg. Det sker genom öppenhet och information via de kanaler som är upparbetade inom kommunen.

Det är helt riktigt att nattjänsterna på Skärvstagården har minskats och nu ligger bemanningen strax över övriga enheter inom äldreomsorgen.

Inom äldreomsorgen arbetar flertalet av dagpersonalen sedan tidigare två av fyra helger. All vårdpersonal inom äldreomsorgen har rätt till heltid vilket är bra men innebär också en del svårigheter vid schemaläggning. All personal dag och natt har också förmånen till en förkortad arbetstid av 35 timmar per vecka.

Denna förändring av scheman har både fördelar och nackdelar men är ur arbetsmiljösynpunkt att föredra.

Arbetsmiljöverket har pekat på ett antal ohälsosamma delar i schemaläggning för personal. Det som är viktigast att ta fasta på är långa arbetspass och delade turer. Varav de långa arbetspassen varken är bra för personalen eller de boende. Inte heller delade turer är bra för vår personal men de är bättre ur ett brukarperspektiv än de långa arbetspassen.

De långa arbetspassen sliter på vår personal. När dom har arbetat från 07:00 på morgonen och klockan närmar sig 20:00/21:00 på kvällen är dom väldigt trötta både fysiskt och psykiskt.

Nackdelarna med två av fyra helger är i första hand naturligtvis att personalen behöver arbeta några fler helger på ett år. Fördelarna är att det blir överlag en bättre/högre bemanning på vardagar och färre delade turer.

Vi som arbetsgivare behöver se till arbetsmiljön i första hand. Vår personal som arbetar inom äldreomsorgen ska orka arbeta fram till pension. Det är då viktigt att lyssna till de råd som bland annat Arbetsmiljöverket delger oss om vad som är hälsosamt.

Att det blivit fler delade turer på just Skärvstagården än tidigare beror på att det planerades med långa arbetspass istället för delade turer.

Att kunna arbeta på flera olika avdelningar är inget nytt för vår personal inom äldreomsorgen och ingår i anställningen. Vi har en mycket hög kompetens i äldreomsorgen med över 90 procent utbildade undersköterskor. Då har vi större problem under vår semesterperiod när ett par hundra semestervikarier ska arbeta i äldreomsorgen. Men det brukar fungera bra trots att dom inte har den kompetens och erfarenhet som vår ordinarie personal.

Jerry Mähler, äldreomsorgschef Sollefteå kommun

■■ Följ Allehanda Ordet fritt på Facebook

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel
Annons