Annons
Vidare till allehanda.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

INSÄNDARE: Mikael Malmén, varför ingår inte Skärpe i ​”helheten”?

Öppet brev till Mikael Malmén angående kollektivtrafiken som försvann. Efter artikeln “Anders i Skärpe ryter ifrån”, Allehanda 4/9, kvarstår fortfarande frågor.

I samhällsbyggnadsnämndens svar på verksamhetsförslag för vändplan mellan Södervägen-Hingstvägen läser jag: “​Under framtagningen av den nya linjesträckningen diskuterades olika alternativ för en vändplats, även en vändplats uppe på Skärpekullen. Bedömningen var att körtiden för linjen skulle bli för lång jämfört med en vändplats i Måle”.

1. Hur kan man fatta ett beslut grundat på att en körsträcka tar för lång tid då det INTE finns några diarieförda mätningar? Hur togs beslutet?

2. Har kommunen råd att kasta bort 137 925 kronor på konsultavgifter för att sedan påstå att sträckan ”​tar för lång tid”?

3. Du säger: ​“Min uppgift är att se helheten och ser vi till den så har resandet ökat efter att vi drog om”. Enligt kollektivtrafikmyndighetens statistik så tappar linje 1 årligen 23 076 resenärer från Skärpekullen mellan 2017-2018 till ett värde av 553 824 kronor i biljettintäkter efter linjeomdragningen. Har samhällsbyggnadsnämnden kännedom om dessa röda siffor?

4. Vilken plan finns för att öka resandet till/från vårt område?

5. Vad är syftet med servicelinjen? Bussen hade i genomsnitt 0,4 resenärer/tur under januari-mars 2018 och körs klockan 9-14. I avslaget av medborgarförslaget skriver ni: ​“Så ökar tillgängligheten för barn och ungdomar med en servicelinje (411) som kommer att komplettera linje 401 med trafik från bland annat Skärpeskolan och Södervägen med kopplingar till handelsplats norr, sjukhuset samt Örnparken”.

Ökar verkligen busstillgängligheten för barn mellan klockan 9-14? Är inte de i skolan då?

En vanlig vardag görs det 280 stopp/dag vid sjukhuset. Du säger att linjeomdragningen ändrades ​“för att underlätta för både jobbpendling till sjukhuset och för de som kanske är äldre eller sjuka som inte kan ta bil. Nu kan de åka utan att behöva göra alltför många byten”. Har landstinget motkrav på 280 stopp om dagen vid sjukhuset eftersom de var med att bekosta ombyggnationen?

6. Anders Nilsson förslag, att linje 401 inte behöver åka via sjukhuset för att spara in den extra tid som ni har ​“beräknat det tar att vända bussen vid Skärpeskolan”, slås ner av dig med förklaringen att äldre/sjuka åker buss till sjukhuset utan linjebyten. Finns statistik på det? Hur ska äldre/sjuka i Skärpe kunna gå 0,7-1,1 km till närmsta busshållplats nerför/uppför Skärpebacken? Lösningsförslag har förts fram men utan respons. Varför ingår inte Skärpe i ​”helheten”?

Therese, Skärpebo

SVAR DIREKT

Hej!

Tack för dina frågor, med hjälp av min förvaltning ska jag försöka svara på dem här:

Tänkbara linjesträckningar provkörs med buss av aktuell operatör för att mäta körtider. I det här fallet är det Nobina som provkört sträckan och i samråd med trafikplanerare från Nobina, Din Tur och handläggare från Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) gjort bedömningen att tiden inte räcker till. Det finns inga krav på att diarieföra den här typen av verksamhet.

Det är kostnaden för att utreda förutsättningar för att eventuellt bygga en vändplats. Utredningen gjordes av en extern konsultfirma bland annat för att kunna ge ett oberoende och snabbt svar.

Kollektivtrafikmyndigheten (KTM) har vad jag vet inte redovisat någon statistik som kan kopplas ihop med ovanstående siffror. Personen i artikeln begärde ut statistik från Trafikenheten vid en träff och begärd statistik levererades av vår kollektivtrafikhandläggare. Bakgrund och resultat till de uträkningar som är gjorda utifrån den mottagna statistiken får vi hänvisa till den som utfört dem.

KTM arbetar f.n. med en utvärdering av linjeomläggningen från december 2017. Utredningen kommer enligt KTM att vara klar under senhösten 2019. Tillgänglig resandestatistik jämfört mellan Jan-Aug 2017 – Jan-Aug 2019 visar på en resandeminskning med 2214 resor för mätperioden (8 mån). Av dessa 2214 består minskningen däremot av 1508 ungdomskortsresor.

Vi avvaktar utvärderingen av linjeomläggningen från KTM. Det underlaget kommer att vara en del i nämndes fortsatta arbete med kollektivtrafik i hela Örnsköldsvik.

Linje 411 är framtagen i samarbete med Nobina, Din Tur och SBF för att ge fler alternativ till resande. Linjen finansieras av Nobina med incitamentsmedel främst från resandeökningen som ungdomskortet genererade. Linjens varaktighet gäller under nuvarande avtalsperiod.

Tillgänglig statistik från linje 411 visar på en resandeökning, samt att ca 45% av resandet på linjen sker med ungdomskort, vilket ger en ökad tillgänglighet för barn och ungdomar.

Uppdraget vid linjeomläggningen hade bland annat målet att möjliggöra kollektivtrafik via sjukhusområdet för att underlätta resandet till detsamma.

Regionen var en aktör inom projektet Koll2020 gällande infrastrukturen för kollektivtrafikanläggningarna inom sjukhusområdet. Regionen stod endast för en del av projekteringskostnaderna, resten av kostnaderna fördelades mellan Örnsköldsviks kommun och Koll2020. Det finns inga motkrav gällande antalet stopp från regionen.

Här måste vi avvakta utvärderingen från KTM för att se utfall / effekter gällande hela linjeomläggningen, även inom respektive produkttyp.

Statistik hittills visar på en god resandeökning totalt i Örnsköldsviks kollektivtrafik efter den stora linjeomläggningen.

Mikael Malmén, ordförande Samhällsbyggnadsnämnden

■■ Följ Allehanda Ordet fritt på Facebook

■■ Här kan du själv skicka in din insändare 

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel