Annons
Vidare till allehanda.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

INSÄNDARE: (L): ”Detaljplaner ska vara ett verktyg som underlättar byggandet”

I januari i år lämnade jag in ett medborgarförslag in som syftar till att underlätta förändringar eller att slopa gällande detaljplaner. I förslaget konstaterade jag att det är ett stort, komplicerat och dyrt projekt att upprätta en ny detaljplan eller att ändra en omodern och otidsenlig detaljplan. Hanteringen av detaljplaner försvårar, till och med omöjliggör bygglovsprocesser.

Jag vill att Örnsköldsviks kommun utvecklas, på landsbygden och i våra tätorter. Jag vill att framtidens invånare ska kunna bygga och anpassa sina bostäder för att möta morgondagens behov och krav på hållbarhet. Barnfamiljer ska inte hindras att skapa vettiga bostäder i nya eller befintliga hus på grund av höga kostnader för detaljplaneändringar.

Jag föreslog därför:

1. att Örnsköldsviks kommun ser över gällande detaljplaner för att fastställa vilka som inte längre fyller sitt syfte och att dessa utan avgift slopas. Bör i första hand gälla planer äldre än 40 år.

2. att kommunen står kostnaden för de detaljplaneändringar som krävs för att skapa funktionella planer i befintliga detaljplanelagda områden på landsbygd och i bostadsområden i tätort.

3. att kommunen utreder möjligheten att införa planavgift vid bygglov i områden som anges i andra att-satsen.

Nu har Samhällsbyggnadsnämnden utrett förslaget. De väljer att övertolka plan- och bygglagen och vill fortsätta låta oss medborgare enskilt bära kostnader för att utveckla byggandet i kommunen. Vidare görs inte någon bedömning av förslaget från ett landsbygdsperspektiv, vilket är oerhört tråkigt när vi ser styrkan i vår kommuns naturvärden.

Slutligen bedömer nämnden att beslutet inte berör barn, vilket är helt fel. Kan en barnfamilj inte anpassa sitt hus när familjen växer för att detaljplanen förbjuder det berör det barn i högsta grad.

Samhällsbyggnadsnämnden är inte uteslutande en myndighet. Det är en nämnd som ska underlätta och skapa förutsättningar för kommuninvånare att bo i hela kommunen. Nämndens beslut är ett bakslag i tider när vi behöver kreativitet och framtidstro. För mig är det självklart att detaljplaner ska vara ett verktyg som underlättar byggandet i hela kommunen, inte ett hinder.

Bror Wallström, Liberalerna Ö-vik

SVAR DIREKT

Mycket riktigt föreslår Samhällsbyggnadsnämnden kommunfullmäktige att avslå Bror Wallströms medborgarförslag. Vårt svar belyser på flera punkter svårigheter med förslaget som inte går att blunda för. Istället för att bemöta de problem och risker som förslaget innebär väljer Wallström att kalla det att ”övertolka lagen” när nämnden pekar på de delar i Plan- och Bygglagen (PBL) som inte är riktigt förenliga med hans idéer.

Exempelvis om kommunen, som förslaget ligger, på eget bevåg ska upphäva befintliga planer infinner sig förutom det givna svarets invändningar även andra: Hur ska man tackla problemet med att fastigheter kan förlora rättigheter att bygga enligt befintlig plan? Varför ska skattebetalarna stå kostnaderna? Förslagsställaren vill bland annat göra detta till en landsbygdsfråga, men varför ska skattebetalare i hela kommunen vara med och betala för planändringar i bostadsområden där de flesta förmodligen finns centralt i kommunen? När förslaget gör gällande att ”kommunen” ska stå kostnaden att skapa nya planer, fundera igen över vem som egentligen betalar.

Detaljplaner kan precis som Bror Wallström säger förvisso vara både dyra och komplicerade, men de behöver inte vara det. Det beror helt på förutsättningarna för området som planläggs och planens syfte. En plan ger också framförallt rättigheter för den egna men också angränsande fastigheter. I bland behövs inte detaljplan utan allt kan hanteras i ett bygglov.

Avslutningsvis konstaterar Bror Wallström i sin insändare att Samhällsbyggnadsnämnden inte uteslutande är en myndighet utan en nämnd som ska underlätta och skapa förutsättningar. Där har han helt rätt. Jag rekommenderar alltid att nämnden ska verka utifrån devisen att möjliggöra allt man kan, men förhindra det vi måste.

Mikael Malmén (S), samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel