Annons
Vidare till allehanda.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

INSÄNDARE: Glenn Nordlund (S) – Viktigt att utvärdera även det som fungerat

Den pågående pandemin innebär stora utmaningar. I grunden är den ett hot mot liv och hälsa men den får även stora konsekvenser för exempelvis sysselsättning, fritid och idrott. Den har också visat sig bli väldigt utdragen. Fortfarande efter flera månader är vi ännu inte igenom och vi kan inte helt bedöma när vi är tillbaka i något liknande det läge vi hade innan. Detta gäller inte minst Region Västernorrland.

Min bedömning som regionstyrelsens ordförande är att Region Västernorrland så här långt mött utmaningen från pandemin på ett bra sätt. I uppstarten kunde vi dra nytta av erfarenheter från andra regioner som tidsmässigt hade fått möta konsekvenserna av en tilltagande smittspridning före oss. I varje hantering av en krissituation finns det lärdomar att dra, även i denna. Det är därför viktigt att det utifrån olika perspektiv genomförs utvärderingar av hur Region Västernorrland hanterat corona-pandemin, för att vi ska kunna se vad som kan förbättras och skapa en ännu bättre beredskap inför framtiden. Det är något vi följer upp under hösten.

I vår krishantering har vi försökt följa de tre principer som slås fast av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap: Ansvars-, Likhets- och Närhetsprincipen. För den politiska nivån i Region Västernorrland har arbetet under krisen kunnat genomföras enligt samtliga tre principer. De har också varit vägledande när det gäller avvägningen om krisledningsnämnden ska aktiveras. Enligt lagstiftning ska alla kommuner och regioner ha en krisledningsnämnd. Nämnden är inaktiv tills ordförande bedömer att den behöver aktiveras.

En krisledningsnämnd är inte normal verksamhet eller normal organisation. Den ska användas med omsorg, främst utifrån ett demokratiskt perspektiv. För i praktiken så förs det politiska inflytandet över, från en större grupp förtroendevalda i en ordinarie nämnd med god kunskap om den verksamhet som nämnden ansvarar för till sju förtroendevalda i krisledningsnämnden där den samlade kunskapen kring den verksamhet som ska hanteras är betydligt grundare.

Vi kan konstatera att under pandemin har politiska möten kunnat fortsätta hållas utan avbrott i samtliga ordinarie nämnder och utskott, med hjälp av teknisk utrustning för distansmöten. Vi har dessutom inga indikationer från verksamheten att det finns behov av några politiska beslut som den ordinarie politiska organisationen inte redan kan eller har mandat att fatta. Och vi är långt ifrån ensamma att ha klarat av att anpassa det politiska arbetet. Inte ens Region Stockholm har behövt starta upp krisledningsnämnden.

Avslutningsvis, det är inte över än. Inför en sommar som inte kommer att bli riktigt som vi är vana så behöver vi påminna varandra om att vi alla måste fortsätta att ta ansvar för att smittspridningen minskar. Därför är det viktigt att vi fortsätter följa riktlinjerna från folkhälsomyndigheten. Inte minst för att värna de äldre samt att hålla ner trycket på hälso- och sjukvården. Nu behöver vi hålla i och hålla ut och vi gör det tillsammans.

Glenn Nordlund (S), ordförande regionstyrelsen Region Västernorrland

Källa: MSB

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel