Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

INSÄNDARE: Förlängd sammanslagning av avdelningar på Sollefteå sjukhus skapar oro

Annons

I förra veckan, när personal fortfarande var på semester, kom beskedet om att sommarsammanslagningen av avd 16 och 17 på Sollefteå sjukhus skulle förlängas. Orsak: Bemanningssvårigheter och bristande patientsäkerhet.

Ett märkligt argument eftersom rekryteringsprocessen som pågått givit positivt resultat. Sjuksköterskor har anställts och personalen säger att situationen blivit mycket bättre.

Beskedet om förlängningen av sammanslagningen har skapat oro hos personal och medborgare. "Har man tänkt sig att stänga en avdelning helt och endast ha en stor avdelning?"

Lena Asplund, ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden har meddelat att politiken inte har som avsikt att stänga någon avdelning på Sollefteå sjukhus. 40 medicinvårdplatser är det som gäller och alla dessa behövs. Uttalandet säger dock inte hur själva fördelningen av dessa kommer bli (två eller en stor avdelning) och det menar Lena Asplund är på verksamhetsnivå och inget politiken petar i.

Märkligt är att inget nämns om det politiska beslut som Lena Asplund och majoriteten tog under Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 5 juni. Där beslutad majoriteten att införa ett anställningsstopp som innebär att antalet årsarbetare, inkl. inhyrd personal i specialistvården inte får öka ytterligare. Dock är det fullt möjligt att fortfarande anställa vårdpersonal om den inhyrda personalen minskar i motsvarande antal.

Lena Asplund, som ordförande i hälso-och sjukvårdsnämnden är du politiskt ansvarig för specialistvården. De berörda avdelningarna tillhör specialistvården och ligger därför under ditt ansvar.

Det är mycket riktigt att politiken ej ska peta i verksamheternas dagliga arbete. Men hur man än vänder och vrider på det hela är det politiken som via beslut som tas, ger direktiv till hur tjänstemännen ska arbeta på verksamhetsnivå.

Förlängningen av sammanslagningen är en följd av beslutet som ni tog den 5 juni. Så länge ni tillåter saker och ting att ske är det ett tyst godkännande.

Prio 1 borde vara att först och främst arbeta med hållbar bemanning genom att skapa bra arbetsmiljö och bra arbetsvillkor.

Samtidigt som ordern om att sänka stafettkostnaderna, larmar vårdpersonal på länets tre sjukhus om en ohållbar arbetsmiljö. Många funderar på att säga upp sig.

Prio 1 borde vara att först och främst arbeta med hållbar bemanning genom att skapa bra arbetsmiljö och bra arbetsvillkor. Resten (sänkts kostnader för inhyrd personal) blir sen en positiv effekt. Det är ju personalbristen och inte stafettkostnaderna som utgör ett hot för patientsäkerheten. Risken med sammanslagning/stängning av avdelning (som även görs på Sundsvalls sjukhus) är att arbetsmiljön försämras ytterligare och att regionen tappar fler vårdanställda.

Vad är viktigast? Att sänka kostnaden för inhyrd personal eller att behålla och anställa ny personal?

Det senare alternativet ger sänkta kostnader för inhyrd personal. Det första riskerar att förvärra situationen.

Inhämta personalens synpunkter och ge nya direktiv till verksamheten att främst prioritera det fortsatta arbetet med hållbar bemanning.

Jenny Karlsson

SVAR DIREKT:

Det stämmer att personalbemanningen är en av Region Västernorrlands mest prioriterade frågor. Inom min nämnd, Hälso- och sjukvårdsnämnden, får vi regelbunden återkoppling kring hur länsverksamheternas arbete med att skapa hållbar bemanning går. Även Regionstyrelsen arbetar med frågan, genom personalutskottet som har hand om kompetensförsörjningen i ett långsiktigt strategiskt perspektiv.

Att personalen kan föra fram sina tankar kring förbättringar är också avgörande, därför finns det en central, regiongemensam resurs genom idéportalen där förslag tas om hand på ett seriöst och effektivt sätt, förutom den möjlighet som arbetsplatsträffar ger för verksamhetsutveckling och eget förbättringsarbete.

När det gäller frågan om avd. 16 och 17 så står mitt tidigare uttalande givetvis fast, dessa vårdplatser ska finnas på sjukhuset i Sollefteå. Att det skulle gå att få in 40 vårdplatser på ett av våningsplanen, det vill säga en avdelning, ser jag inte som görligt.

Lena Asplund, ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden

■■ Följ Allehanda Ordet fritt på Facebook

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel