Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

INSÄNDARE: Företagsledarna: Låt bioenergin växa i Västernorrland

Annons

Bioenergin är Sveriges största energikälla och grunden för Sveriges klimatsmarta energisystem. Ändå kan användningen av hållbar bioenergi fördubblas till 2045, enligt en ny rapport. Kommunerna i Västernorrland kan spela en viktig roll i omställningen till ett fossilfritt samhälle genom en tydlig strategi för bioenergi.

Näringslivets olika branscher har inom ramen för regeringens initiativ Fossilfritt Sverige tagit fram en rad färdplaner för fossilfrihet. Dessa visar att det går att ersätta i stort sett alla fossila bränslen i Sverige fram till 2045. Nu har bioenergibranschen tagit fram Färdplan Bioenergi, som visar att vi med råge kan leverera den biomassa som efterfrågas.

Det handlar om en rad olika möjligheter:

► Använd mer biomassa från skogen. I dag lämnas stora mängder skördeavfall kvar i skogen efter avverkning. Resterna bryts ned och släpper från sig koldioxid till ingen nytta. En hel del av den här biomassan behöver vara kvar i skogen, men betydligt större volymer skulle kunna tas tillvara.

► Använd mer bioenergi från jordbruket. Sverige har stora odlingsarealer som är dåligt utnyttjade, trots att vi har unik kompetens när det gäller att producera bioenergi från åkergrödor. Här finns stor potential att odla snabbväxande energigrödor i effektiva system med hög avkastning.

► Ta till vara avfall, restprodukter och biprodukter på ett bättre sätt. Sverige har stor kompetens när det gäller nya tekniker för att göra biodrivmedel av cellulosahaltiga material och avfall. Tekniken finns i demonstrationsskala, och nu måste vi bygga fullskaliga produktionsanläggningar.

Kommunerna i Västernorrland kan påskynda omställningen till fossilfritt genom en tydlig strategi för användningen av biomassan. Vi har fem förslag:

• Se till fjärrvärmens möjligheter i den lokala samhälls- och bostadsplaneringen.

• Undersök möjligheterna till lokal elproduktion från biobränslen.

• Utforma den lokala energiförsörjningen så att den minskar sårbarheten.

• Skynda på omställningen mot fossilfria transporter där biodrivmedel som biogas, etanol och biodiesel är en del av lösningen.

• Se till att restavfall efter materialåtervinning används på ett optimalt sätt för biogasproduktion och för el- och fjärrvärmeproduktion.

Bioenergi har många fördelar. Energin finns lagrad i bränslet, vilket skapar flexibilitet i användningen. Bioenergin ger lokal försörjningstrygghet och den skapar jobb och företagsutveckling i alla delar av landet.

Biomassan finns, också i Västernorrland. Det fossilfria samhället är inom räckhåll!

Tomas Nilsson, vd, Sekab

Gustav Melin, vd, Svebio

Karin Medin, vd, Söderenergi

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel