Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

INSÄNDARE: En utmaning till Tomas Izaias Englund och Allehanda – hur lyfter ni företagare med annan bakgrund?

Annons

I ÖA den 17 januari skriver Tomas Izaias Englund under rubriken: ”Hur säkras återväxten i Örnsköldsviks näringsliv”. Han ställer bland annat frågan ”kan du nämna tio kvinnliga företagsledare, kan du nämna tio entreprenörer med utomnordisk bakgrund, kan du nämna tio unga entreprenörer i Örnsköldsvik”.

Företagarna i Örnsköldsvik arbetar med satsningen ”Norrlands främsta företagarstad” och vi har gjort samma analys som Tomas. Om vi ska bli Norrlands främsta företagarstad så är det en utmaning med vårt mansdominerade näringsliv, med den höga genomsnittsåldern och frånvaron av kvinnor i våra bolagsstyrelser. Det är också en utmaning med frånvaron av företagare under 35 år samt företagare med utomnordisk bakgrund. Här behöver återväxten säkras. Ett sätt att göra det är att arbeta aktivt med att sy ihop den bransch som går under beteckningen ”kulturella och kreativa näringar” med traditionell tillverkande industri i syfte att utveckla varandra.

Låt oss förklara hur vi tänker. Inom branschen ”kulturella och kreativa näringar” som omfattar allt från spelutvecklaren till designern, allt från it-bolaget till musikentreprenören ser sammansättningen annorlunda ut än i resten av näringslivet. Ungefär lika många bolag drivs av män som kvinnor. Det finns generellt många yngre företagare och branschen är mer inriktad på export och mer digitala. Tillväxten i näringslivet just nu sker inom just små och medelstora företag och inte minst inom kulturella och kreativa näringar. Den senaste analysen av Tillväxtverket visar på en stor ökning av fler företag, där exporten ökar och med ett högre förädlingsvärde i produkter och tjänster, vilket innebär en stor möjlighet för oss i norra Sverige. Det är inte längre de största bolagen som står för den största procentuella tillväxten. Det gör svenska mikroföretag som på de senaste fem åren ökat sin export med drygt 37 procent.

Företagarna har därför ingått ett samarbete med den framväxande organisationen High Coast Creatives (HCC) som samlar företagare inom kreativa näringar. Med finansiering från projektet ”Redesigning the future” kopplar vi samman kreatörer med tillverkande industrier i Örnsköldsvik. Tanken är att tillverkande industrier som är basen i vårt näringsliv kan bidra med kunskap till kreatörerna medan kreatörerna kan bidra med nya tankar och perspektiv till de tillverkande bolagen. Under ett program på sex månader tar kreatören och företaget fram en helt ny produkt som säljs såväl nationellt som på export. Under arbetet får företagen stöd av Expression Umeå som arbetat med dessa frågor sedan 2014.

Företagarna som organisation arbetar naturligtvis vidare med kommunen och samverkar i satsningen ”Företagens framgång – kommunens framtid” där vårt fokusområde är hur upphandling ska bli bättre för företagen. Vi representerar också våra medlemmar i olika nätverk och grupperingar där vi lyfter företagarfrågor till politiker och ledande tjänstepersoner. ”Redesigning the future” är vår stora satsning för förnyelse i näringslivet.

I och med vårt samarbete med High Coast Creatives kan vi trots den stora underrepresentationen utan problem leverera namn på tio kvinnliga företagsledare, tio unga entreprenörer och troligtvis tio entreprenörer med utomnordisk bakgrund. Om vi levererar namnen och lite bakgrundsinformation – kan Allehanda lova att synliggöra dessa entreprenörer i tidningen så att vi i en gemensam insats breddar bilden av vem som kan vara företagare i Örnsköldsvik?

Företagarnas styrelse Örnsköldsvik genom ordförande Stina Haglund

Svar direkt:

Det är välkommet att Företagarna i Örnsköldsvik delar bilden av att det lokala näringslivet är i behov av förnyelse och att man aktivt vill bidra till mer mångfald i dessa sammanhang. Det tyder på god självinsikt hos styrelse och medlemsföretag

Huruvida strategin att kroka arm med kommunen och diverse offentligt finansierade projekt och initiativ är den bästa, tja, det återstår att se.

Tidningen och ledarsidan kommer givetvis fortsätta uppmärksamma och beskriva förutsättningarna för det lokala näringslivet. Men det kommer att ske självständigt i vanlig ordning då vi håller hårt på det redaktionella oberoendet.

Tomas Izaias Englund, politisk redaktör (lib.) för Örnsköldsviks Allehanda

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel