Annons
Vidare till allehanda.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

INSÄNDARE: Det här är vår vision för framtidens hälso- och sjukvård i länet

Hur ska Region Västernorrland se ut i framtiden? Svaret beskrivs i flera olika visionära dokument. Den regionala utvecklingsstrategin, regionplanen, styr-och policydokument, till och med budgeten är delar av den karta som pekar ut riktningen. Arbetet mot det övergripande målet bryts sedan ner i uppföljningsbara och mätbara delmål och strategier.

Nu är det dags för ”Hälso- och sjukvårdens utveckling i Region Västernorrland” som regionfullmäktige beslutar om i juni. Det är målbilden, visionen, för regionens hälso- och sjukvård år 2030. Vi vill visa vad som behöver utvecklas, förändras och skapas inom hälso- och sjukvården för att nå målet; en god, jämlik och nära vård som svarar mot varje patients behov och förutsättningar.

Begreppet nära vård består av flera dimensioner, där patientens upplevelse och medverkan är central. Närhet omfattar både relationer, tillgänglighet och geografisk närhet, en vård som erbjuder kontinuitet, trygghet och samordning med tillgänglighet genom nya kontaktmöjligheter och öppettider. Samtidigt innebär visionen att högspecialiserad vård bedrivs på nationell nivå, där kvalificerade insatser och avancerade behandlingar ges på endast ett fåtal platser i landet.

Den visionära kartan ”Hälso- och sjukvårdens utveckling i Region Västernorrland” har utformats med inspel från medborgardialoger, politiska fokusberedningar, tjänstepersoner och länets kommuner.

De avgörande principerna i visionen för hälso- och sjukvården i Region Västernorrland år 2030 är:

- Förebyggande och hälsofrämjande arbete ges ett stort fokus för att främja hälsa.

- Patienten är en aktiv och delaktig partner utifrån sina förutsättningar.

- Öppna vårdformer erbjuds i stor utsträckning, med nya sätt att ge vård som möter individens behov.

- Vården samordnas utifrån patientens behov, oavsett var vården ges.

När det är så har vi också en god, jämlik och nära vård som svarar mot varje patients behov och förutsättningar.

Vårdens inriktning är egentligen inte en fråga som delar partierna i regionfullmäktige, det är frågan om hur vi ska göra för att komma dit som skiljer oss åt. Men hur-frågan kan inte lösas i ett visionsdokument. Hur-frågan besvaras bäst av verksamheterna, i samverkan med andra aktörer - patienten, kommunerna och i dialog mellan våra egna förvaltningar. Hur-frågan måste hanteras med tillit till kunskapen hos verksamheten, som står patienten närmast. Det är i verksamheternas egen planering visionen i ”Hälso- och sjukvårdens utveckling i Region Västernorrland” kan förvaltas och omvandlas till patientnytta. Då har vi chans att se visionen bli verklighet – då har vi lyckats.

Glenn Nordlund (S), Region Västernorrland 

Lena Asplund (M), Region Västernorrland 

Ingeborg Viksten (L), Region Västernorrland

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel