Annons
Vidare till allehanda.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

INSÄNDARE: Debatten om biskopens anställning måste bli saklig – och problemen skötas internt

 
Svår konflikt inom Härnösands stift
Visa alla artiklar

Tidningen Ångermanland upplåter stort utrymme för ledarskribenter, präster och skyddsombud för problemen på stiftet och blandar ihop stiftsstyrelsens beslut 2020-09-22 att avsluta biskopens anställning och skyddsombudens skrivelse om arbetsmiljöproblemen på stiftskansliet, vilket är två av varandra oberoende frågor.

Skyddsombuden riktar sin kritik mot stiftsstyrelsen, som har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön, i ett försök att med hjälp av media och prästerna flytta fokus från biskop Eva till stiftsstyrelsen. Om inte varför går skyddsombuden ut i media? Skyddsombuden har också i insändare förklarat sitt stöd för biskopen.

I sammanträdesprotokoll från stiftsstyrelsen 2015-12-15 framgår att ”stiftsdirektorn är högsta tjänsteman under stiftsstyrelsen och med övriga chefstjänstemän underställda sig samt att biskopen inte är underställd styrelsen som chef utan både är en egen funktion och ledamot och ordförande i stiftsstyrelsen”. Notera att biskop Eva är ordförande på mötet.

Vidare noteras prästernas argument typ Arbetsgruppen för ”vigningstjänst i Härnösands stift” som påstår i sitt dokument att styrelsens åtgärd står i direkt strid med kyrkoordningen vilket även domprosten Kent Nordin hävdar.

Det ska ställas mot uttalanden från bland annat Gunnar Edqvist, som var med och utformade Kyrkoordningen, ”Konflikten i Härnösands stift kan inte lösas med hjälp av kyrkoordning eftersom den inte reglerar en biskops anställning på samma sätt som prästers och diakoners”.

Även rättschefen på kyrkokansliet Maria Lundqvist Norling säger samma sak: ”När en biskop väl är vald, blir biskopen anställd i stiftet. Med anställningen följer samma arbetsrättsliga regler som för andra anställningar. Det är stiftsstyrelsen som företräder arbetsgivarrollen i förhållande till biskopen. Rent rättsligt finns det möjlighet att säga upp en biskop och då ska man följa vad som gäller enligt kollektivavtal och arbetsrätt i allmänhet”.

Media borde också ta del av protokollen från stiftsstyrelsen vilka visar på en annan bild än vad biskopen ger uttryck för i Tidningen Ångermanland 2020-10-24. Där framgår att det finns konflikter och reservationer från biskopen. Frågan är om inte biskopens samarbetssvårigheter/agerande har samma inverkan på stiftskansliet som i stiftsstyrelsen?

Stiftsstyrelsen har två separata problem att lösa dels samarbetsproblemen med biskopen, dels föreläggandet om arbetsmiljön från Arbetsmiljöverket.

Förenligt med båda problemen är att de bör skötas internt på stiftet för att undvika en osund debatt som enbart tenderar att bli kränkande för de inblandade.

Sven-Arne Staflund

■ SVAR DIREKT:

Vi gör vårt yttersta för att ge läsarna en så bred bild som möjligt av konflikten i Härnösands stift, både på nyhetsplats och insändarplats. Att berätta såväl om beslutet den 22 oktober som arbetsproblemen på kansliet är en del av det. Att det skulle vara två separata problem är inte den bild som ges från den personal på stiftskansliet som vi pratat med.

En svårighet i vår rapportering har varit att få kommentarer från företrädare för arbetsgivarsidan, men jag tycker att det framgått i våra spalter att samarbetssvårigheterna tycks ha varit ömsesidiga mellan biskopen och stiftsstyrelsen – som så ofta är fallet med sådana svårigheter.

Oskar Nord, chefredaktör Tidningen Ångermanland & Allehanda.se

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel