Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

INSÄNDARE: Bättre om tillväxten i Sverige fördelas över hela landet

Annons

Sedan 1960 har Sveriges befolkning ökat men Västernorrland har samtidigt minskat sin befolkning. Vi tappar inte enbart ekonomiska förutsättningar, även demokratin försämras. Med en minskande befolkning så minskar underlaget för skolor, vårdinrättningar, samhällsservice dessutom antalet riksdagsledamöter. En annan sak som håller på att hända är att vi riskerar att få färre sökande till universiteten och en minskad forskning. Förödande för de företag och verksamheter vi har och som redan nu ropar på kvalificerad arbetskraft.

Den 1 januari 1995 blev Sverige medlem i EU. Ett medlemskap som, förutom delaktighet i fredsbevarandet i Europa, även medförde möjligheter till regionalpolitiska satsningar. Sverige är ett av Europas rikaste länder, vad kunde motivera att Sverige kunde få ekonomiskt stöd? Jo, Norrland var redan då glest befolkat. Vi fick projektmedel av just den anledningen. I dag investeras miljoner för att bygga ut bredband i norr. Med den befolkningsutveckling som råder kan man fråga sig, hur många helårsboende är kvar om 25 år och kommer att använda den så starkt efterlängtade tekniken?

Om vi vill komma till rätta med den ekonomiska och demokratiska obalansen anser jag att vi måste pröva något mer än projektmedel. De projektmedel som beviljats har varit bra, men inte tillräckliga för att öka antalet invånare. Norrland har knappt någon ökning alls gällande invånare. Därför bör vi se till att motorerna för tillväxt, företagen och organisationer, ges förutsättningar för utveckling. Vi måste göra Norrland ekonomiskt attraktivt.

Vi bör pröva ett flera hundra år gammalt recept, inrätta en ”ekonomisk frizon” i län med färre än 15 invånare per kvadratkilometer. Det finns ett antal åtgärder där det är relativt enkelt att snabbt få effekt. Studielånen till de som bosätter sig i dessa län avskrivs, investeringsstödet till företag förstärks, fastighetsskatten på industrilokaler tillfaller regionen. För att ännu snabbare få ett stopp på utflyttningen föreslår jag att arbetsgivaravgiften reduceras med 20 procent för företag och organisationer med säte och verksamhet i dessa län, möjligen undantag för kommuner med fler än 50 000 invånare.

Det skulle ge befintliga företag ökad möjlighet till investeringar och andra företag att etablera sig. Det kan också få företag att plocka hem verksamhet som bedrivs i andra länder. Det är växande företag som behövs för att få en ökande befolkning. Det kan till och med innebära att företag som upplever elbrist lyfter blicken och tittar norrut. En minskad arbetsgivaravgift för organisationer betyder även en minskad kostnad för kommuner. Vi vet sedan länge att det måste finnas ekonomiska incitament för att få flera företag att etablera sig i dessa för Sverige så viktiga län.

Efter över hundra år av el- och råvaruleveranser är det inte ohemult att låta en del av pengarna stanna kvar i trakter där de genereras.

Lennart Backlund, Veda

■■ Följ Allehanda Ordet fritt på Facebook

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel