Annons
Vidare till allehanda.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Initiativ för att skapa enighet kring kustfisket

Länsstyrelsen i Västernorrland vill skapa enighet kring kustfisket i Örnsköldsvik. Syftet är stärka fiskvandringen i Moälven.
Bland annat talas det om att införa ett ersättningssystem för yrkesfiskare som släpper tillbaka vildlax.

Länsstyrelsen i Västernorrland bjöd i onsdags in till ett möte med kommunen, berörda yrkesfiskare samt fiskgruppsorganisationen Moälvsfisket.

– Vi vill undersöka möjligheterna om den vilda laxen som fångas av yrkesfiskarna ska kunna börja återutsättas under hela fiskesäsongen. Vi diskuterade även frågan om att bilda en fiskeområdesgrupp för samförvaltning av fisket i Moälven, med tillhörande mynningsområde i kusten, säger David Jonsson, fiskerikonsulent, länsstyrelsen i Västernorrland.

Kungliga skogs- och lantbruksakademien kan eventuellt bidra med pengar för att kompensera yrkesfiskare i kommunen.

– Vi får se vad de kommer fram till för beslut. Det handlar i så fall om att släppa tillbaka den vilda laxen, som inte har fettfenan bortskuren som den kompensationsodlade laxen har, säger Jonsson.

Länsstyrelsen vill även nyansera den kritik som kommer från kommunen kring hur fiskeförvaltningen sköts. Fiskerikonsulenten menar att mycket av kritiken snarare handlar om gällande lagstiftning och att länsstyrelsens handlingsmöjligheter är begränsade, framförallt när det gäller att kontrollera eventuellt oreglerat fiske.

– Vi har möjlighet att bevilja dispens för de som bedriver yrkesmässigt fiske samt för de som fiskar med stöd av enskild fiskerätt, om fisket är av väsentlig betydelse för försörjningen, som det heter.

Personer som fiskar med stöd av enskild fiskerätt får endast sälja sin fångst om de har ett så kallat särskilt fartygstillstånd. Det innebär i praktiken att man likt de licensierade yrkesfiskarena rapporterar fångster till Havs- och vattenmyndigheten.

– För att skydda den vilda laxen har sedan 2011 inga dispenser utfärdats utanför Moälven. Under dispensperioden är det dessutom andra arter än lax som fisket är riktat mot, säger Jonsson.

Förra året fångades endast nio laxar utanför Moälven under dispenstiden, varav två var från kompensationsodlingar. De andra sju laxarna återutsattes.

– Så fisket under dispenstiden utanför Moälven torde inte ha någon större inverkan på helheten ur fiskevårdssynpunkt. Dessutom är det omöjligt att veta om laxarna var återvändare till Moälven eller om de är på väg till någon annan älv, säger han.

Därtill finns det en naturlig förklaring till att regelverket kring fasta kustnära redskap ser olika ut mellan länen.

– Det stämmer att vi inte har någon regel som förbjuder fiske inom tre meter från strand. Det regleras av Havs- och vattenmyndigheten och förklaringen är att vi har helt annorlunda förutsättningar. I Västerbotten är det väldigt långgrunt jämfört med här i Höga Kusten. Men länsstyrelsen ser inga hinder med att det införs regler för nätfiske som liknar de i Västerbotten, säger David Jonsson.