Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Inget förbud mot anonyma partigåvor

Annons

Inför årets val blir partierna skyldiga att öppet redovisa sina intäkter och tala om namnen på alla som givit över 22 200 kronor, enligt ett lagförslag från regeringen.

Men det föreslås inte något förbud mot anonyma gåvor, i propositionen till riksdagen.

Frågan om anonyma bidrag ska utredas mer. Det gäller även redovisning av partiernas intäkter och bidrag till kandidaters kampanjer på lokal och regional nivå. Men de som kandiderar till EU-parlamentet ska redan från och med årets val, redovisa hur de finansierar sina kampanjer.

Regeringen föreslår att lagen ska träda i kraft om bara drygt två månader, den 1 april. Lagrådet ansåg i sitt yttrande att det verkade vara alldeles för optimistiskt, med tanke på att förslaget först ska igenom riksdagen och sedan förberedas för att träda i kraft.

Det är en mycket stor brist att förslaget inte förbjuder anonyma bidrag och att det inte gäller i kommun- och landstingsval, säger Björn von Sydow, gruppledare för Socialdemokraterna i riksdagens konstitutionsutskott (KU), det utskott som ska behandla förslaget.

von Sydow säger att S kommer att skriva en motion med förslag om att anonyma bidrag förbjuds. Han tror att Vänsterpartiet och Miljöpartiet också kommer att göra det och utesluter inte att det kan bli en gemensam rödgrön motion.

Men sannolikheten för att oppositionen skulle kunna vinna över regeringen i frågan är inte stor. Sverigedemokraterna har hittills varit motståndare till en lagstiftning om partifinansiering som innebär att givare som ger över en viss summa ska namnges.

Lagförslaget innebär, i grova drag, att den frivilliga överenskommelse som sju av de åtta riksdagspartierna har haft nu fästs på papper i lagform. Partierna hävdar, även Sverigedemokraterna, att de inte får några anonyma bidrag som överstiger de dryga 22 000 kronor som enligt lagförslaget innebär att givaren måste namnges.

Hade man kunnat lösa frågan om anonyma bidrag och gått vidare med frågan om kommun- och landstingsval hade det varit bra, säger Per Bill, moderat och vice ordförande i KU.

Men, säger han, med tanke på de tveksamheter som en del remissinstanser och regeringskansliets jurister har visat på när det gäller om ett förbud mot anonyma bidrag skulle krocka med grundlagen, är det bra att regeringen låter en utredning titta på det.

Per Bill tror att KU kan klara av sitt arbete med förslaget snabbt, vilket skulle kunna öppna för ett riksdagsbeslut vid månadsskiftet februari/mars, en månad före det att lagen ska träda i kraft.

Ett stort ansvar ligger, enligt honom, på partierna att informera givare om den nya lagen och att själva ta till sig den.

Mer läsning

Annons