Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hyresreglering orsakar bostadsbrist

Annons

Låga hyror i attraktiva områden är den direkta orsaken till att det saknas 40 000 bostäder i landet, enligt en rapport från Boverket.

Men experterna får mothugg. Hyresgästföreningen anser att åtskilligt annat ligger bakom bostadsbristen.

Allt för låga hyror på hyresrätter i attraktiva storstadsområden gör att det saknas 40 000 lägenheter, framförallt i Stockholm, hävdar Boverket i en rapport som presenteras i dag.

Enligt rapporten gör bruksvärdessystemet, med centralt förhandlade hyror, att rörligheten på bostadsmarknaden minskar. Dessutom gör systemet det mindre lockande för fastighetsägare att bygga nya hyreslägenheter, anser Boverket.

Finansminister Anders Borg (M) tycker att det här är ett komplext problem med flera komponenter.

För det första behöver vi förbättra förutsättningarna för byggande i Sverige, vi måste få ner regelbördan och vi måste minska kommunernas möjligheter att lägga till regler, och markförsörjningen fungerar inte tillräckligt effektivt. Vi har också en process kring byggande som innehåller väldigt många överklaganden som är besvärliga och som fördröjer byggandet, säger Borg.

Han tycker att det byggs för lite och att det som byggs är för dyrt.

Vi måste få ett bredare byggande. Vi behöver gå igenom alla delarna av det här systemet och det är en väldig fördel om vi kan göra det tillsammans med Hyresgästföreningen, fastighetsägare och allmännyttan. Och få en mer flexibel hyressättning och få ner regelbördan på byggsektorn.

Fastighetsägarna Sverige uppmanar politikerna att ta Boverkets rapport på allvar och vill se ett "skyndsamt initiativ till en långsiktig reformering av hyresmarknaden".

Fastighetsägarnas vd Reinhold Lennebo skriver i en kommentar att "det vore mycket anmärkningsvärt om regering och opposition fortsätter förneka att det svenska hyressättningssystemet bidrar till de stora problem som i dag präglar bostadsmarknaden när Boverket som ansvarig myndighet konstaterar att det förhåller sig precis tvärtom".

Civil- och bostadsminister Stefan Attefall (KD) vill dock inte kommentera Boverkets rapport, skriver hans pressekreterare Petra Kjellarson i ett mejl till TT.

Bruksvärdessystemet innebär i praktiken en prisreglering på några av de mest attraktiva delarna på den svenska bostadsmarknaden. Slutsatsen blir att bruksvärdessystemet gynnar dem som redan har en lägenhet och missgynnar dem som inte har.

Det innebär också att hyresbeståndet inte utnyttjas effektivt, vilket leder till förluster på 10 miljarder kronor om året. Det motsvarar vad det kostar att producera cirka 4 000 lägenheter i flerbostadshus.

I nybyggen kan man visserligen ta ut högre hyror, men gapet mellan hyrorna i de befintliga hyreslägenheterna och i de nybyggda ökar risken med att investera i nya eftersom det är de som blir vakanta om efterfrågan sjunker, resonerar rapportens författare.

De som försvarar bruksvärdessystemet brukar hävda att det behövs för att uppfylla bostadspolitiska rättvisemål och motverka segregation. Men några sådana effekter finns inte, enligt rapporten.

I dagsläget finns dock inget politiskt parti som säger sig vilja avskaffa systemet.

S-ledaren Stefan Löfven avvisar Boverkets analys.

Vi har ett hyressystem i dag där parterna sätter hyrorna och det systemet står vi bakom. Jag tror att Boverket gör det för lätt för sig. Problemet i dag är att det byggs för litet bostäder, och det har vi förslag på hur man ska ändra, säger Löfven till TT.

Även Stellan Lundström, professor i fastighetsekonomi vid KTH i Stockholm, tycker att Boverket gör det för enkelt för sig som pekar ut bruksvärdessystemet som problemet. I stället är det många samverkande faktorer som har skapat dagens bostadsbrist, anser han.

Vi måste ha en rörlighet i beståndet, vilket vi inte har i dag. Folk känner sig inlåsta. Ett skäl till det är att fastighetsskatten är väldigt låg. Det är väldigt billigt att bo i bostäder som är färdigamorterade, vilket gör att det inte finns något incitamentet att flytta. Om jag ska tycka något så borde denna skatt höjas samtidigt som man tar bort reavinstskatten. En annan nyckelfaktor är att förut var det den offentliga sektorn som bar risken, i dag är det de privata företagen. Ett sätt för företagen att hantera denna risk är att inte bygga alls. Eftersom vi inte har några subventioner i dag måste det finnas incitament för det privata att bygga.

TT: Kommer bruksvärdessystemet att försvinna?

Det har politikerna diskuterat i 50 år. I så fall kommer hyrorna att stiga med 30-40 procent i vissa områden. Ingenting av det jag säger kommer att hända eftersom det är val snart.

Hyresgästföreningens ordförande Barbro Engman är kritisk mot Boverkets rapport.

Jag är litet förundrad över varför man kom på idén att ta fram den här rapporten. De konstaterar ju själva att den inte kommer att ha någon betydelse eftersom inget politiskt parti kommer att jobba i den här riktningen. En myndighet kanske skulle lägga kraft på något annat.

Och om man skulle applicera idéerna och sakta höja hyrorna skulle det leda till en ekonomisk zonindelning av våra städer, menar hon.

Och höjer vi hyrorna i det befintliga beståndet, kommer vi då verkligen att få billiga hyresrätter i Fruängen? Hyrorna i nyproducerade bostäder ligger ju jättehögt.

Det är snarare saker som de dramatiskt ökade markpriserna, skattebelastningen på hyresrätter och planprocesser som tar för lång tid som borde åtgärdas, Barbro Engman.

Mer läsning

Annons