Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hemabs förslag begränsar landsbygdens möjligheter att utvecklas

/

Annons

Från LRF:s kommungrupp i Härnösand och Norrskogs SBO-råd i Härnösand konstaterar vi att det finns brister i Hemabs förslag till vattenskyddsområde Bondsjö. Den konsekvensanalys som gjorts och samrådsmaterialet är undermåligt och otydligt. Med sitt förslag till vattenskyddsområde Bondsjö bidrar Hemab till att minska den odlade åkerarealen och öka igenväxningen. Förslaget lägger en död hand över livsmedelsproduktionen med mycket minskade möjligheter för djurhållning och växtodling i hela Bondsjöområdet.

Av vattenskyddsområdet utgör drygt två tredjedelar skogsmark (4 756 hektar). Det innebär att det årligen genomförs ett 50-tal avverkningsuppdrag i det berörda området. Det är av största vikt att föreskrifterna inte utformas på ett sådant sätt att markägarnas möjlighet att bruka sin skog på ett normalt och rationellt sätt inskränks.

Alla berörda parter är överens om betydelsen av ett bra skydd för vårt dricksvatten, men det här förslaget skjuter kraftigt över målet. Förslaget riskerar att begränsa utvecklingsmöjligheterna för jord- och skogsbruksfastigheterna i området. Vi saknar en konsekvensanalys som bedömer förslagets konsekvenser för landsbygdsutveckling, företagsutveckling och andra miljömål.

Peter Sundström

ordförande LRF Härnösand

Jörgen Byström

ordförande Norrskogs SBO-råd Härnösand

Susanne Öberg

regionchef LRF Västernorrland

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel
Annons