Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vägverket vill förbjudatrafik längs Bondsjön

Annons
Vägverket vill förbjuda

trafik längs Bondsjön

Nu tar Vägverket till nya åtgärder för att skydda vattentäkten i Härnösand. Väg 721 , den så kallade Näsvägen stängs av för genomfartstrafik.

-Det är ett positivt beslut som Vägverket tagit initiativ till, säger Lars Edberg på Härnösands kommun miljö och hälsoskyddskontor som bland annat har till uppgift att kontrollera kvalitén på dricksvattnet i Härnösand.

Denna stängning är ett led i att förbättra skyddet av kommunens vattentäkt. Bland annat har man börjat sätta upp vägräcken på väsentliga delar längs sjön.

Detta är extra viktigt i det skede som kommunens vatten nu befinner sig i. En bil som hamnar i vattnet vars bensintank går sönder kan leda till att dricksvattentäcken får stora problem.

-Det finns ju för närvarande ingen reservvattentäkt, säger Lars Edberg.

Vägverket Region Mitt anser att en minskning av trafiken på Näsvägen, väg 721 är en mycket viktig åtgärd för att bättre skydda Bondsjö vattentäkt. Mätningar visar att över 80 procent av trafiken är genomfartstrafik. Vägen används till största delen för trafik mellan centrala Härnösand och Stigsjö, Viksjö.

-Vid Härnösands norra utfart finns väg 718 som är avsedd för trafik till dessa orter. Körsträckan är något längre, men eftersom vägen är av avsevärt högre standard tar det oftast kortare tid att åka den vägen, säger Lena Ojala på vägverket Region Mitt i Härnösand.

-Vi hoppas att länsstyrelsen fattar beslut i frågan så snart som möjligt,

På Näsvägen ska därför obehörig genomfart förbjudas. Om förbudet efterlevs kommer Bondsjön att passeras av bara var femte bil jämfört med idag.

- Vi hoppas verkligen att detta beslut efterlevs. Dessutom vill vi att länsstyrelsen fattar beslut om att hela vägsträckan blir hastighetsbegränsad till 50 kilometer i timmen. Den sträcka som passar vattentäkten är idag en sjuttiosträcka, säger Lena Ojala.

- Man vill också minska hastigheten från 90 till 70 på Stigsjövägen och ha en hastighet på högst 50 kilometer på den väg som passerar Billsta bro.

Bondsjö vattentäkt består av Bondsjön och Långsjön, och svarar för vattenförsörjningen för de flesta av kommunens invånare.

En del av Näsvägens sträckning ligger mycket nära Bondsjön. Flyttas genomfartstrafiken till den avsedda leden minskar såväl utsläpp som risken för olyckor.

Vägverket har också kontakter med Swebuss

-Bussen passerar på sträckan 13 gånger idag. Därför vill vi diskutera vilken typ av farthinder som är lämplig med ledningen för Swebuss.

Vägverkets arbete med att skydda vattentäkter har påbörjats efter att man inventerat vattentäkterna i de fyra läns som ingår i Region Mitt. Liknande arbete pågår bland annat i Dalarna.

lennart lundberg

0611 - 55 48 53

lennart.lundberg@tidningen.to

Där väg 721 passerar vattentäkten vill Vägverket minska hastigheten till 50 kilometer och längs hela vägen vill man förbjuda genomfartstrafik. Kommunens Håkan Åman är positiv till att Vägverket anstränger sig för att skydda kommunens dricksvattentäkt.

foto arne henrikssonDetta gör man för att skydda vattentäkten

Räckesuppsättning på Näsvägen vid Bondsjön, v 721 och efter väg 718 vid Långsjön, som minskar riskerna för täkten vid en eventuell olycka.

Vägverket vill ha tillstånd av länsstyrelsen för hastighetssänkning på väg 710, 718, och väg 721.

Tillstånd av länsstyrelsen gällande förbud mot genomfartstrafik på väg 721.

Fartdämpande hinder, utformade i samarbete med Swebus på v äg 721.

Hemab sätter upp skyltar "Skyddsområde för vattentäkt" och förbättrar beredskapsrutiner.

Arbetet med att skydda Bondsjö vattentäkt sker i samarbete mellan Vägverket Region Mitt, Härnösands vatten och, Miljökontoret, Räddningstjänsten och Länsstyrelsen i Västernorrlands län.

Mer läsning

Annons