Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Utansjömodellen lovordas

Annons
Utansjömodellen lovordas

Den så kallade Utansjömodellen lovordas i en utvärdering av förändringsarbetet vid Utansjö Bruk. Det är Ådalshälsan och Arbetslivsinstitutet i Stockholm som utfört utvärderingen.

Det är en så kallad WOLFF- studie som genomförts.

De drygt 180 anställda vid bruket har fått fylla i en omfattande enkät angående sina åsikter om arbetsplatsen och hur företaget hanterar personalfrågorna.

En sammanfattning av resultaten visar att personalen är mycket nöjd med sina jobb och förhållandena på arbetsplatsen.

Detta betecknas som anmärkningsvärt med tanke på att bruket genomfört en hård rationalisering och ökat produktionen. Detta har medfört högre arbetsbelastning för den personal som blivit kvar.

- Vi påbörjade förändringsarbetet vid årsskiftet 1996-1997 konstaterar VD, Sven Görgård. Det bestämdes då vid ett seminarium med samtliga anställda att något som vi kallar totalkvalité ska vara företagets ledstjärna.

- Vad är viktigt för att ni ska trivas på jobbet frågade vi personalen. I svaren talar man om delaktighet, möjligheter till utveckling i jobbet, goda relationer till kollegor och chefer samt en känsla av att vederbörande behövs på arbetsplatsen och gör ett gott jobb.

-Vi anser att det är viktigt att föra en konstruktiv dialog med personalen. Vi strävar efter en effektiv målstyrning genom delaktighet som i sin tur skapar engagemang och motivation, påpekar Sven Görgård.

Utansjö Bruk har målmedvetet arbetat enligt den filosofi som utarbetats tillsammans med personalen.

I WOLFF- studien är arbetsbelastning, roller och arbetsfördelning, kunskaper och färdigheter, skyddsregler och rutiner samt hälsa och stämningen på arbetsplatsen några centrala områden.

I en kommentar konstaterar företagsläkare Karin Nord att enkäten visar att de flesta av medarbetarna upplever att de har fått en hårdare arbetsbelastning. Detta uppvägs dock av att man samtidigt upplever att de har stora utvecklingsmöjligheter och stort inflytande över sitt arbete.

- 69 procent upplever att de har klart definierade mål och 94 procent anser att de har klara ansvarsområden. 93 procent tycker att de vet vad som krävs av dem, påpekar Karin Nord.

Även stämningen på arbetsplatsen upplever medarbetarna som mycket positiv.

- På frågan om det råder en lugn och behaglig stämning på arbetsplatsen ligger den positiva svarsfrekvensen mycket högt, fortsätter Karin Nord. Beträffande förståelsen för att man kan ha en dålig dag är siffrorna närmast sensationellt positiva.

- Jag ser det här som en bekräftelse på att vi lyckats, påpekar Sven Görgård. Professor Staffan Marklund räknas som en guru på området arbetsmiljöorganisation. Hans åsikter i sammanhanget väger givetvis tungt i sammanhanget.

uno gradin

Mer läsning

Annons