Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Tre nya reservati Västernorrland

Annons
Tre nya reservat

i Västernorrland

Västernorrland har fått tre nya naturreservat: Vägsjöknösen i Härnösands kommun, Hummelvik i Örnsköldsviks kommun och Stubb-Lisamon i Timrå kommun.

Reservatbildningarna beslutades av länsstyrelsens styrelse i går.

Nybildningarna innebär att länet numera har 94 naturreservat. Ett tiotal av dessa klassas som stora. Samtliga tre nya ingår i den skaran.

Vägsjöknösen som ligger i Häggdånger cirka fyra hundra meter från Sandstensfjärden omfattar 38,5 hektar. Norr i området ligger berget Vägsjöknösen.

Reservatet präglas av ett flertal biotoper, bland annat gammal granskog med lövinblandning där strukturerna bara har påverkats lite av mänsklig aktivitet på senare tid.

Hummelvik är 252 hektar stort. Området ligger några kilometer söder om Köpmanholmen och är kraftigt kuperat,

Högt skyddsvärde har bland annat partier med knotiga mycket gamla tallar i närheten av klapperfält. Tallarna är förmodligen över 300 år gamla.

Stubb-Lisamon som ligger högt beläget fem kilometer norr om Ljustorps kyrka omfattar 17 hektar. Området kännetecknas av olikåldrig granskog och äldre brandpräglad tallskog, i båda fallen är naturvärdet mycket högt.

Ifråga om Hummelvik kan noteras att länsstyrelsen inte är överens med de privata markägarna om ersättningen för den begränsning som reservatskyddet innebär.

Om man inte är överens inom ett år kommer ersättningens storlek att fastställas i domstol.

klas leffler

Mer läsning

Annons