Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Tråkigt nytt rekordi antal långa sjukfall

Annons
Tråkigt nytt rekord

i antal långa sjukfall

Västernorrland ståtar med ett nytt tråkigt rekord.

8.033 pågående långa sjukfall fanns registrerade i februari.

- Ett nytt all time high, redovisade försäkringskassans direktör Lars Andersson på en utbildningsdag i Härnösand i går.

Utbildningsdagen på temat "Så skapar vi det goda arbetet" samlade omkring 120 politiker och chefstjänstemän främst från kommunerna i länet och landstinget.

Det goda i Lars Anderssons besked är måhända ny näring till åtgärder på hemmaplan från arbetsgivarna.

Enligt den helt färska statistiken finns i länet 8.033 pågående sjukfall som har varat längre än trettio dagar. Så många har aldrig noterats förr.

Under första halvan av 1990-talet sjönk antalet långa sjukfall. Botten, det vill säga bästa februarisiffran hittills, uppnåddes 1997. Därefter har sjukfallen ökat igen.

Av de pågående fallen i dag är merparten, ungefär 5.100, kvinnor. 3.600 av de sjukskrivna har varit borta från arbetet i mer än ett år.

Sett i Norrlandsperspektiv är inte utvecklingen unik.

- Norrbotten har passerat 11.000. Västerbotten har passerat 10.000. Bland de sex länen i norr påstår jag att Västernorrland har de bästa siffrorna, framhöll Lars Andersson.

De långa sjukfallen ökar i samtliga kommuner i länet med undantag för Timrå som faktiskt minskar, om än marginellt.

Sjukdomar i rörelseorganen är fortfarande dominerande orsak. Diagnoser av det slaget finns i 39 procent av fallen.

Stress och utbrändhet står bara på 12 procent av läkarintygen. Men detta är en fördubbling sedan 2000 och hos vissa arbetsgivare är ökningen än mer markant.

Det gäller till exempel inom landstinget med 23 procent och Härnösands kommun med 33 procent. Vart fjärde respektive vart tredje långt sjukfall har alltså där diagnosen stress eller utbrändhet.

Lars Andersson spädde på redovisningen med försäkringsmatematik i den högre skolan.

Om de 8.000 sjukfallen räknas ihop med länets 15.000 förtidspensionerade samt alla faktiskt arbetslösa i Västernorrland blir summan 30.000 personer som inte är i jobb.

- De hade varit värda tio miljarder i produktionen, ungefär 300.000 per jobb. I stället har de en ersättning på åtta miljarder.

- Differensen blir arton miljarder kronor. Det kan finnas vissa felräkningar. Siffran är ändå fruktansvärd. Ohälsa är inte bara lidande. Det handlar också om mycket pengar, var slutsatsen.

Ifråga om den egna organisationen försäkringskassan noterade Lars Andersson att mer finns att önska.

- Jag är långt ifrån nöjd med våra siffror. Vi hade 4 procent sjukfrånvaro för några år sedan. I dag är den 8 procent. En orsak är besparingar, medgav han.

Som det goda exemplet på utbildningsdagen framträdde Johnny Jonsson, företagsläkare på Stora Ensos kartongfabrik i Fors i Dalarna.

I Fors tar man fasta på friskfaktorer och andelen långtidsfriska, anställda som inte haft någon sjukdag alls på två år. I dag uppvisar fabriken 32 procent långtidsfriska.

- Ge människor goda förutsättningar att göra ett bra jobb, så gör de det, var ett av Johnny Jonssons många kloka råd.

Noterbart från dagen är även ett rykande färskt samverkansdokument från arbetsmiljöinspektionen, försäkringskassan, kommunerna, landstinget och länsarbetsnämnden i Västernorrland. Länsmyndigheterna deklarerar här en en gemensam policy om att rehabilitera och att förebygga ohälsa och utestängning från arbetsmarknaden.

klas leffler

Mer läsning

Annons