Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Slutbud om vattenskada

Annons
Slutbud om vattenskada

- Försäkringsbolaget

vidhåller sin uppfattning

Paret i Ramvik som anser sig lurat av ett försäkringsbolag efter en vattenskada där stora delar av källarvåningen blivit förstörd i samband med översvämning i oktober 2000, har nu fått ett slutbud av försäkringsbolagets juridiska ombud, advokat Alf Bolin.

Paret hade begärt cirka 149 000 kronor i ersättning, något som försäkringsbolaget sade blankt nej till. Bolaget var villigt att ersätta skadorna med 43 000 kronor.

I slutbudet har man dock höjt en aning, men långt i från de pengar som det drabbade paret begärt för att kunna få sin källarvåning återställd.

- Det är andra belopp i slutbudet, de har ökat på lite. Jag har skickat över materialet till min huvudman som sedan får återkomma med synpunkter, säger parets juridiska ombud, advokat Olof Öhlén.

Försäkringsbolaget har höjt insatsen från 43 000 till 61 083 kronor, varav 11 948 kronor gäller hyra för ersättningsbostad vid tiden efter översvämningen. För själva vattenskadorna är man beredd att betala 49 135.

Försäkringsbolaget ger sig i stort sett inte, och skriver bland annat så här i inlagan till tingsrätten:

" Svarandebolaget vidhåller dock den uppfattningen att det även finns konkurrerande orsaker till fuktproblemet, exempelvis bristfällig/undermålig dränering."

Sedan fortsätter advokat Alf Bolin med att beröra ersättningsbostaden:

" Enligt försäkringsvillkoren har en försäkringstagare inte rätt utan vidare att få kostnader täckta för ersättningsbostad och detta skall i så fall ske i samråd med försäkringsbolaget. Av goodwillskäl kommer svarandebolaget att utge det fordrade beloppet, eftersom man förlikningsvis tidigare erbjudit sig detta."

Advokat Bolin avslutar:

"Eftersom det görs gällande att det är fråga om konkurrerande skadeorsaker får kärandena anses väl tillgodosedda genom det belopp som svarandebolaget medger att utge. I beloppet inrymmes också ersättning för städning/flyttning samt övriga eventuella olägenheter.

Det drabbade paret i Ramvik har haft hjälp av en i branschen känd besiktningsman, och han underkänner helt försäkringsbolagets uppfattning om hur vattenskadorna har uppstått. Försäkringsbolaget å sin sida har haft hjälp av ett annat besiktningsföretag som har en annan uppfattning.

Egon Sundlöf

Mer läsning

Annons