Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Så vill Trafikverket dra järnvägsspåret

/

Blå öst. Det är Trafikverkets förslag på järnvägssträckning mellan Sundsvall och Härnösand.

Annons

Järnvägsutredningen rullar vidare och de tre förslag på dragning av spåret mellan Härnösand och Sundsvall utökades i höstas till fyra. Det fjärde alternativet som kallas Blå öst är det som Trafikverket föreslår i sin plan. Den spårdragningen går genom centrala Timrå och via det befintliga järnvägsspåret fram till Sörberge Norra. Det finns också planer på en mötesstation i Birsta som skulle på sikt kunna utvecklas till en station om man vill det från politiskt håll.

Utredningen har tagit fram trots att det inte finns några pengar avsatta för att bygga. Men skulle riksdag och regering ordna finansiering så finns nu en plan.

Från Vivstavarvstjärn och norrut sänks järnvägen gradvis ner för att minska bullerstörningarna och ge möjlighet att bygga planfria korsningar. Vid Sörberge Norra fortsätter järnvägsdragningen genom Stordalen och där blir det förmodligen aktuellt med att lösa in ett antal fritidshus.

Härnösand har ännu inte tagit ställning.

– Vi kommer att ta upp frågan på ett kommande sammanträde, säger Fred Nilsson (S), kommunalråd.

Det är först när kommunerna sagt sitt som Trafikverket tar in slutliga ställning till förslaget

Den nya järnvägsträckan blir betydligt kortare än den nuvarande, exakt fem mil. Det betyder att den blir två kilometer kortare än den nuvarande bilvägen mellan Sundsvall och Härnösand. Då närapå halveras restiden mellan Härnösand och Sundsvall med tåg. Från att det i dag tar 50–58 minuter till en restid under en halvtimme. Den nya bandragningen tillåter en restid på 250 kilometer i timmen och i känsliga passager 160 kilometer.

"Linjerna utreds som enkelspår, men skall kunna möjliggöra en framtida utbyggnad till dubbelspår", skriver projektledare Marie Svahn i ett PM om projektet.

Eftersom detta alternativ passerar centrala Timrå är det optimalt för persontrafik. Den fungerar också för godstrafik som Tunadals hamn, hamnen i Söråker, Vista industriområde, Östrandsfabriken och Härnösands hamn.

Detta alternativ är också goda förutsättningar för att bygga etappvis.

"För den blå sträckningen mellan Stavreviken och Härnösands finns fler möjliga kopplingspunkter till den befintliga banan vilket är viktigt under den förmodligen ganska utdragna byggprocessen", skriver Marie Svahn.

Dessutom finns fler alternativa placeringar av mötesstationer och speciellt stationer med tre spår.

En anledning till man valt detta östliga alternativ är att man inte behöver bygga lika många broar och tunnlar. Det gör, enligt Marie Svahn, att det blir mindre klimatpåverkan.

Det västliga alternativet leder till större utsläpp av växthusgaser på grund av att alternativet är längre och dessutom har fler broar och tunnlar.

Mer läsning

Annons