Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Så satsar din kommun på ungdomsverksamhet

Vi Unga har i projektet Action på byn sammanställt en kartläggning över hur kommuner arbetar med att stötta och etablera ungdomsverksamhet. Trots att föreningar och verksamheter riktas till ungdomar, finns det ingen kommun som har en ledning bestående av just unga.

Annons

I länets kommuner satsas det på unga på olika sätt. Genom att försöka locka ungdomar till inflytande i politiken vill kommunerna se till att unga får ta plats i beslutsfattande men också etablering i form av nya föreningar. Men även om det satsas på unga berättar många kommuner som är med i Vi Ungas projekt Action på byn att dessa verksamheter leds av vuxna som sitter i styrelserna. De tror att det administrativa arbetet är för krångligt för att locka ungdomar och därav ser ledningen ut som den gör.

Läs även: Här är GIF Sundsvalls storsatsning på ungdomsverksamheten: "En hjärtefråga för oss"

Kartläggningen baseras på enkäter och intervjuer som skickats till kommuner i Västernorrland och Norrbotten. Där har representanter från kommunerna fått svara på frågor men även respektives hemsida har varit med i granskningen. På hemsidan har man tittat efter hur mycket information det finns som riktar sig till ungdomar och på vilka sätt det satsas på verksamhet för unga. Härnösand, Kramfors och Sollefteå är de tre kommunerna som representerar Västernorrland i granskningen.

Kommuner satsar på ungdomsverksamhet

Se nedan hur just din kommun arbetar för att etablera och stötta ungdomsverksamhet.

Kramfors Kommun

I kommunen finns det möjlighet för en förening som bedriver verksamhet till unga att söka ett antal former av bidrag. De kan till exempel få hjälp med lokaler, ledarutbildningar och administration.

Administrationsbidraget har varit främst i fokus i granskningen då detta riktar sig till föreningens verksamhet i stort. Bidragsformen baseras på antalet medlemmar och sammankomster per år. Men för att först och främst kunna söka bidraget måste föreningen tillhöra en riksorganisation. I den måste minst 20 medlemmar varav hälften måste vara mellan åldrarna 7-20 år. Bidraget finns till som en grundtrygghet för att kunna driva en förenings administration, men är inte tillräckligt för att täcka hela verksamheten. Den delen bekostas genom andra bidrag.

Läs även: "Man kan inte låta bli att bli glad" – unga skapar konst med en bit av sig själva

I kommunen finns ingen möjlighet att söka startbidrag. För att kunna söka bidrag från kommunstyrelsen måste föreningen och dess verksamhet varit igång under minst 3 månader.

I kartläggningen Ung på landsbygden har även kommunens hemsida granskats. På hemsidan brister det information till unga där de exempelvis kan gälla föreningsliv, organisering, politik och påverkan.

Under 2012 gjordes en så kallad LUPP undersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitiken). De unga kramforsborna som svarade visade att möjligheten att vara delaktig i beslutsfattandeprocesser var väldigt viktigt. I samband med detta startade ett ungdomsråd i kommunen som skulle vara en rådgörande insats för den politiska styrningen av kommunen som gäller just frågor till unga. Dock blev detta inte någon succé utan lades ner efter mindre än ett år. Förra årets gjordes en likadan undersökning men vikten av påverkan visar att den frågan har blivit mindre viktig.

Härnösand

När Ung på landsbygden granskade Härnösands kommun hittade de stora möjligheter för olika föreningar att ta del av olika bidragsformer. Men inga av dessa riktar sig specifikt till ungdomar. Det bidrag som i detta fallet rör ung verksamhet skulle vara aktivitetsbidraget som barn och ungdomsverksamhet som är anslutna till en riksorganisation kan ansöka om. Likt Kramfors kommun baseras detta bidrag på antalet medlemmar och sammankomster per år. 50 stycken föreningar fick denna typen av bidrag och då inkluderas även idrottsföreningar.

Jämfört med Kramfors finns det här en möjlighet att ansöka om startbidrag för de som är på en summa som beslutas varje år Samhällsnämnden. 2014 var det endast två ungdomsverksamheter som startade i kommunen. Under förra året var budgeten för föreningsbidrag på cirka 1,7 miljoner kronor.

Utifrån en granskning av kommunens hemsida visar en mycket positiv satsning från kommunens sida när det gäller att engagera unga till att ha inflytande genom exempelvis ungdomsråd. Rådet träffas minst två gånger per år där de tillsammans med kommunens företrädare blir informerad om utförande och planer som rör unga. På så finns en möjlighet att utbyta idéer och tankar mellan unga och vuxna.

Det finns också mycket information om vad som krävs av dig som vill starta en förening och vilka ekonomiska bidrag du kan ansöka om. När det gäller bidragsbedömning är det unga som främst prioriteras men dock är föreningarna som stöttas främst idrottföreningar som har barn-och ungdomsverksamhet och leds av vuxna.

En LUPP-undersökning genomfördes under 2015 i samarbete med kommunförbundet i Västernorrland, och en rapport kring detta kommer under 2016. Detta kommer att ligga till grund för hur kommunen ska jobba vidare gentemot unga.

Sollefteå

Likt Härnösand och Kramfors kommun finns det flera olika bidrag för lokala föreningar även i Sollefteå. I granskningen har Ung på landsbygdens kartläggning tittat på de mest relevanta bidragen, nämligen administrationsbidraget och det lokala aktivitetsstödet. Bland grundkraven för att en förening ska ha möjlighet att få bidrag finns att föreningens fokus ska vara på fritidsverksamhet för unga mellan 5-20 år, att minst 15 betalande medlemmar i föreningen är mellan 5-20 år och att föreningen ska vara ansluten till en riksorganisation som får statligt stöd från MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor).

Läs också: Tusenlappar till ungdomsverksamhet

Administrationsbidraget baseras på antalet medlemmar en förening har som är mellan 5-20 år, och sträcker sig mellan 600 kr (om föreningen har 15 medlemmar) till 2600 kr (om föreningen har mer än 300 medlemmar). Administrationsbidraget delas också ut som ett startbidrag till nystartade föreningar, och kräver då inte att föreningen lämnar in några årshandlingar.

Det lokala aktivitetsstödet utgår med 20 kr per aktivitet och år. För föreningar som inte är anslutna till Riksidrottförbundet gäller sammankomster med 5 eller flerapersoner mellan 7-25 år.

Sollefteå kommun har inte gett granskningen några siffor på hur många föreningar som ansökt om dessa bidrag eller hur många som startats under de senaste åren. Dock är Sollefteå den kommun som har en hel sektion på deras hemsida som endast är riktad till unga med Ung i Sollefteå. Där finns exempelvis information om föreningsbidrag och projektbidrag men också hur du kommer i kontakt med ungdomsenheten på kommunen.

Men även om det finns möjlighet att skaffa inflytande som ung uppges ett intresse för unga att involvera sig i att starta föreningar vara väldigt kyligt. För den som är intresserad finns information riktad till unga hur kommunal politik och förvaltning fungerar för den som är intresserad att välja den banan.

I Sollefteå finns det till och med en kommunal ungdomsdeligation som består av ett 20-tal ungdomar och fyra ledamöter från kultur, utbildnings- och fritidsnämnden. Deras syfte är att kommunen ska ta hänsyn till ungas åsikter och kan påverka i politiken som rör målgruppen. Dessa unga representanterna kommer från elevråd från olika skolor och ska enligt deligationens riktlinjer ha bred ålders- och geografisk spridning.

■■ För mer nyheter från Ångermanland varje dag – följ Allehanda.se på Facebook.

Mer läsning

Annons