Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

PISA 2012

Kunskaperna bland landets 15-åringar i tre viktiga ämnen har sjunkit dramatiskt de tre senaste åren. Det framgår av den stora undersökningen PISA 2012.

– Resultatet är väldigt bekymmersamt. Sverige är det land som har de största försämringarna inom de tre ämnena, säger Magnus Oscarsson från Mittuniversitetet i Härnösand.

Annons

Han är nationell projektledare för PISA-projektet som startades 2000. Då inleddes en internationell studie av kunskapsnivån bland 15-åringar i ämnena matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Studien görs vart tredje år och Sverige har deltagit i samtliga fem undersökningar. Under hela 2000-talet har de svenska elevernas kunskaper försämrats i jämförelse med elever från andra deltagande länder. I PISA 2012 ingick 65 länder i studien, varav 34 OECD-länder.
Det visar sig att Sverige har den sämsta resultatutvecklingen av alla OECD-länder. I samtliga tre ämnen har Sverige halkat efter ordentligt.
– Det verkar inte som om de satsningar som gjorts inom svenska skolan gett något resultat. Tvärtom, säger Magnus Oscarsson.
I Sverige ingick nästan 4700 elever från drygt 200 skolor i mätningen. I rapporten redovisas inte resultatet från respektive skola.
– Man kan jämföra skolor i glesbygd och städer men ser där ingen skillnad.
Den största försämringen i läsförståelse finns bland de lågpresterande eleverna. I den allra första mätningen år 2000 låg denna elevgrupp 20 poäng över OECD-genomsnittet. Nu har man halkat ner till 35 poäng under genomsnittet. Nästan lika illa är resultatet inom matematik och naturvetenskap. Magnus Oscarsson tror att de stadiga försämringarna till viss del kan förklaras av det fria skolvalet.
– Vi måste göra något för att motverka uppsorteringen av elever.

"Negativ trend tar lång tid att vända"


I undersökningen framgår också att de svenska eleverna ligger i topp, eller botten, då det gäller sena ankomster till lektionerna. Det enda positiva som framkommer är att eleverna i Sverige upplever sina relationer med lärarna som goda. Nu ska det oroande resultatet av undersökningen analyseras djupare. Därefter måste man hitta fram till vägar att bryta den negativa trenden.
En självklar åtgärd för att förbättra resultaten, enligt Magnus Oscarsson, är bland annat att ge stöd till skolor med störst behov. Och att ge lärarna mer tid att göra det dom egentligen ska göra, nämligen att undervisa.
– Idag går så mycket av lärarnas tid till nationella prov och andra uppgifter som tar värdefull tid från undervisningen.

PISA 2012

Matematik - De svenska resultaten har sjunkit från 494 till 478 poäng. Alla andra nordiska länder når bättre resultat än Sverige.

Läsförståelse - Här har resultatet jämfört med 2009 sjunkit från 497 till 483 poäng. Tre OECD-länder har sämre resultat: Slovakien, Chile och Mexico.

Naturvetenskap - En försämring från 495 till 485 poäng. Genomsnittet för OECD-länderna är 501 poäng.

Flickorna i Sverige presterar bättre än pojkarna. Störst är skillnaden i läsförståelse där flickorna är 51 poäng bättre än pojkarna.

Mer läsning

Annons