Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ökat politiskt intresse bland ungdomar

/

Fler ungdomar vill engagera sig i samhällspolitiken.
Det går att utläsa från en enkätundersökning som gjorts bland ungdomar i grundskolan och på gymnasiet i Härnösand.

Annons

97 procent har svarat på enkäten som handlade om skola, framtid och hälsa.

– Det ger oss en stark uppfattning av vad ungdomarna tänker, sa Göran Bostedt.

Resultatet ligger som grund för Lupp, lokal uppföljning av ungdomspolitiken, som gjorts i flera kommuner i länet. Göran Bostedt presenterade svaret från undersökningen under kommunfullmäktigesammanträdet i måndags. Han tyckte att det var viktigt att kommunen tog vara på den informationen som gavs.

Många av ungdomarna som svarat på enkäten har ett intresse för samhällsfrågor och vill vara med och påverka i kommunen, men flera kände att det fanns små möjligheter att kunna påverka. Göran Bostedt menade att är det viktigt att kommunen visar ungdomarna att det finns möjligheter att göra sin röst hörd.

Skola, kollektivtrafiken, äldreomsorgen och hälsa var områden som många tyckte var viktiga. Hos flickor var miljö en viktig punkt då de oftare känner sig rädda och har utsatts för sexuella hot och stöld. Undersökningen visade också på en oroväckande ökning av mobbing av tjejer i grundskolan.

Pojkar ville att kommunen skulle arbeta för att minska kriminaliteten då pojkar oftare utsätts för hot och misshandel. Gemensamt var att alla tyckte att arbetet mot missbruk och droger var viktigt.

Ungdomarnas fritid var en annan viktig punkt. 27 procent av flickorna upplevde att de hade för lite fritid jämfört med pojkarna. 13 procent av pojkarna i årskurs åtta och 21 procent i gymnasiet tyckte att de har för mycket fritid och visste inte vad de skulle göra efter skolan.

– Det är oroväckande siffror och det är väldigt viktigt att uppmärksamma den gruppen, sa Göran Bostedt.

Många pojkar ansåg att flickor får fler fördelar i skolan och att skolan håller på att bli uppdelad till deras nackdel. Skillnaden är påtaglig mellan könen på vilka som når sina betygsmål i grundskolan och på gymnasiet. 13 procent av pojkarna visste inte vad de skulle göra efter studenten.

– Det kan leda till arbetslöshet och en känsla av utanförskap, sa Bostedt.

Ett stort antal av ungdomarna vill flytta från Härnösand efter gymnasiet, 70 procent av flickorna och 64 procent av pojkarna. Studier och jobb främsta orsaken. Detta trodde inte Bostedt var så allvarligt utan till och med bra i vissa fall.

– Det viktiga är att ungdomarna ser Härnösand som en attraktiv miljö att komma tillbaka till, sa Göran Bostedt.

Mer läsning

Annons