Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nya bostadsområdet i Härnösand förändras

/
  • Kommunens tjänstemän har bantat planerna för nya villor på Lövudden.

Nu ändras kommunens planer för ett nytt bostadsområde på Lövudden i Härnösand. Det blir fler villatomter och färre radhus.
– Vi har gjort en revidering av det ursprungliga förslaget. Samtidigt gör vi bedömningen att resterna från sågverket inte påverkar planprocessen, säger Birgitta Westerlind bygg - och miljöchef i Härnösands kommun.

Annons

Kommunen har genomfört ett samråd och deras tjänstemän har nu tagit ett fram ett förslag till detaljplan för området. Politikerna i Samhällsnämnden ska fatta slutligt beslut och därefter kommer planen ställas ut.

Det nya förslaget innehåller 16 villatomter och plats för ytterligare 10-12 radhus. Kommunen är i nuläget knapphändig med att lämna ut fler detaljer.

– Vi avvaktar den politiska processen. På vilket sätt området det ska exploateras är inte bestämt. Det kan bli en försäljning av tomterna styckevis eller så säljs området till en exploatör, säger Ulrika Bylund samhällsplanerare i kommunen.

Kommunen har genomfört två omfattande markundersökningar närmast stranden längs Lövudden där det tidigare fanns ett sågverk, alltså en bit ifrån det planerade villaområdet.

Undersökningen visar att det finns föroreningar på norra sidan av området Lövudden, bland annat byggnadsrester. Det finns även föroreningar nere i marken. Provytorna visar på höga halter av metaller, bland annat förekomster av krom som ligger över riktvärdet för känslig markanvändning.

– Men eftersom provområdet med det gamla Sågverket ligger en bit ifrån det planerade villaområdet så kommer det inte påverkas, säger Birgitta Westerlind.

Resterna från det gamla Sågverksområdet ligger mitt i ett populärt gångstråk där det inte finns några risker att passera, enligt Ramboll som har utfört markundersökningen.

Kommunen har planer på att kunna visa upp området på ett bättre sätt. Där finns också en unik vegetation och ett rikt fågelliv i området.

– Det viktiga är att det ska vara tryggt att vistas där för allmänheten och naturligtvis för de som väljer att bygga sitt hus där. Läget är attraktivt med närheten till E4 och pendlingsmöjligheter, säger Birgitta Westerlind.

Mer läsning

Annons