Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nu kontrolleras skogsägarnas naturvård

Annons
Nu kontrolleras skogsägarnas naturvård

Avgör om de får behålla FSC-miljöklassningen

Alla stora skogsbolag har på senare år miljöklassat sin skog enligt kraven i det stora internationella systemet FSC, Forest stewardship counsil.

Men följer man sedan kraven? För att ge svar på detta ska årliga kontroller genomföras.

Tidningen har där gått igenom ett av bolagens resultat, Scaninge, som bland annat består Graninges gamla skogsmarker.

Revisionen visar på vissa brister, men inte något som var så allvarligt att miljöklassningen kallas tillbaka. Det har faktiskt aldrig hänt ännu i Sverige att en markägare förlorat sitt certifikat på grund av att man inte sköter skogen enligt avtalet.

- Däremot har det inträffat utomlands att FSC dragit tillbaka miljöcertifikatet. Här i Sverige har dock vissa markägare tyckt att kraven var så hårda att de frivilligt lämnat FSC, säger Anders Hejnebo som arbetat på företaget Svensk skogscertifiering.

Där både miljöklassar och kontrollerar man skogsägare enligt FSC. Det finns också ytterligare några företag som har rätt att arbeta med FSC-klassning.

- Vi ska göra revisioner en gång per år. Då ger vi oss ut i markerna och dokumenterar hur villkoren följts praktiskt, säger Anders Hejnebo.

Man tar också in synpunkter från bland annat skogsvårdsstyrelserna, länsstyrelser och naturskyddsföreningen.

ï Vad verkar skogsägarna ha svårast att uppnå?

- Det varierar mellan markägarna. Men ofta är det faktiskt enkla saker som inte borde vara svårt att kontrollera, till exempel att man återskapar ett visst antal högstubbar per hektar och lämnar tillräckligt med död ved, säger Anders Hejnebo.

Det har också visat sig att markägarna i vissa fall har svårt med bedömningen av vad som är hög eller normala naturvärden, berättar han.

FSC-certifieringen handlar dock inte bara om naturvård. Där finns också krav på sådant som fackliga frågor och hänsyn till minoritetsbefolkningen, för Sveriges del samerna.

- På den fackliga sidan är det solklart att man ska ha kollektivavtal eller hängavtal och det gav en del motstånd från entreprenörerna.

När det gäller nedskärningar finns också från fackligt håll krav om att neddragningarna då först ska ske hos de entreprenörer bolagen anlitar, inte bland de egna anställda.

anders lidén

0612-77 17 60

anders.liden@tidningen.to

Mer läsning

Annons