Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Mitthögskolan organiserar om

Annons
Mitthögskolan organiserar om

Mitthögskolan förändrar återigen sin organisation. Rektorn får ett större kansli med fler funktioner. Och chef för detta kansli blir förre prorektorn Alf Gunnmo. Samtidigt minskas förvaltningen. Hur många tjänster som berörs är ännu oklart.

Mitthögskolan är en nätverkshögskola. Trots att rektorn oftast huserar i Sundsvall kommer hans kanslichef att vara placerad i Östersund liksom den högsta tjänstemannen, förvaltningschefen Pia Sandvik Wiklund.

Samtidigt upphör kanslierna för Mitthögskolans två huvudområden. Huvudområdet för humanvetenskap och Huvudområdet för naturvetenskap, teknik och medier.

En fråga som ännu inte är helt klar är vad som händer med lärarutbildningens administrationsom nu är en del av centrum för lärarutbildning och skolutveckling som nu ligger i Härnösand. Dennas upphör och flyttas över till Utbildnings och forskningsbyrån. Exakt vad som skall ske med denna administration kommer att beslutas under början av detta år av Mitthögskolans förvaltningschef.

Anledningen till att man nu organiserar om är at bland annat att man vill ta bort dubbelarbete.

- Förvaltningen har delvis överlappande verksamheter som skapar otydlighet och ineffektivitet, konstaterar förvaltningschef Pia Sandvik Wiklund.

Dessutom anser hon att vissa avdelningar har för många medarbetare.

- Detta försvårar enskilda medarbetare möjlighet till delaktighet och engagemang.

Pia Sandvik Wiklund vill att den egna organisationen ska fungera bättre än idag.

- Förvaltningen behöver förbättra såväl servicen till Mitthögskolans studenter, marknadsföringen och studentrekryteringen som verksamhetsplaneringen.

Den nya förvaltningsorganisationen ska bestå av 10 olika delar vilket är tre färre än idag.

Högskolestyrelsen kansli som kommer se ut som idag precis som informationsavdelningen.

Rektor Gunnar Svedberg får ett nytt kansli dit förutom alla högskoleövergripande frågor också ska syssla med juridik, diarium miljö och jämställdhet. Det betyder att rektorskansliet blir betydligt större och handlägger fler frågor än idag och får förre prorektorn Alf Gunnmo som chef.

Man ska också bilda en ny utbildnings och forskarbyrå med ansvar för bland andra utbildning, forskning och internationella frågor. Här ingår också antagningar och ansvar för högskoleprovet.

Studentservice heter en annan del som ansvarar för bland annat kårkontakter, kommunkontakter, reception och växel, schemaläggning, studenthälsa och lokalbokningar.

Det kommer också att finnas en samverkansavdelning med ansvar för bland annat projektkontor och uppdragsutbildning.

Dessutom kommer det att finnas en personalavdelning som får en ny resekoordinator, ekonomiavdelning där även upphandling ska ingå, en fastighetsavdelning och en it-avdelning till vilken kopplas ansvar för telefoni och teknik kring bildkonferenser.

lennart lundberg

0611 - 55 48

lennart.lundberg@tidningen.to

Mer läsning

Annons