Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Mitthögskolan anställerpensionerade professorer

Annons
Mitthögskolan anställer

pensionerade professorer

Företagsekonomi är ett mycket populärt ämne på högskolan med över 30 000 studenter. De senaste åren har antalet utbildningar och studenter ökat explosionsartat. Negativa konsekvenser av expansionen är stor lärarbrist och varierande förkunskaper bland studenterna. Mitthögskolan löser sin lärarbrist genom att anlita pensionärer.

Det visar Högskoleverkets nationella granskning av ämnet.

Mitthögskolan får ett hyfsat betyg i granskningen. Eftersom man haft svårt att lyckas knyta till sig professorer i ämnet har man infört ett system med gästprofessorer som får god kritik av bedömargruppen.

Företagsekonomi är landets näst största ämne med hela 30 000 studenter. Bara matematik är större. Den stora expansionen av ämnet är i grunden positiv, men har lett till en del kvalitetsproblem, konstaterar Högskoleverket i en nationell utvärdering av ämnet.

Ett problem är att det råder stor brist på forskarutbildade lärare. Lärarbrist är anledningen till att Blekinge Tekniska Högskola får sin magisterexamensrätt ifrågasatt. Även vid Stockholms universitet, som har Sveriges i särklass största företagsekonomiska institution med mer än 4 000 studenter, är lärarbristen allvarlig Stockholms universitet verkar ha växt utan eftertanke, skriver bedömargruppen.

Det finns också exempel på högskolor med god lärarkapacitet. Bäst är den vid Handelshögskolan i Stockholm följt av Uppsala universitet, SLU (Sveriges lantbruksuniversitet), Högskolan i Jönköping och Luleå tekniska universitet.

Mitthögskolans geografiska läge har försvårat rekryteringen av professorer.

Avståndet till större utbildningsorter begränsar möjligheterna till pendling enligt bedömargruppen. Därför försöker man nu rekrytera pensionerade gästprofessorer, som på deltid kan handleda doktorander. Detta får beröm av bedömargruppen som tycker att Mitthögskolan har hittat en framåtsträvande och innovativ lösning. Hittills har man rekryterat två pensionerade professorer och ytterligare två är på gång.

Man samarbetar också med andra företagsekonomiska institutioner som rekryteringen av gästprofessorer inom tydliga forskningsområden kan medföra. Denna samverkan bör, enligt bedömargruppen förstärkas och utvecklas i det fortsatta arbetet.

Att prioritera utvecklingen av lärarkompetensen och grundutbildningens vetenskapliga anknytning framstår också som betydelsefullt enligt bedömargruppen.

lennart lundberg

0611 - 55 48 53

Mer läsning

Annons