Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Länstrafiken renodlarmellan tåg och buss

Annons
Länstrafiken renodlar

mellan tåg och buss

Landstinget tar ansvar för tågtrafiken på Ådalsbanan och Mittlinjen, busstrafik mellan kommunerna, sjukresor samt länstrafikens administration. Resten sköter kommunerna.

Det föreslås i en utredning om mål och visioner för länets kollektivtrafik.

- Syftet är att få mer renodlade uppgifter. I dag kan man införa nya busslinjer och skicka räkningen till någon annan part, säger landstingsrådet Jan Sjödin som i detta sammanhang har rollen som ordförande i utredningens ledningsgrupp.

Renodlingen vill man införa från och med januari 2003. Det förutsätter att klartecken ges från respektive fullmäktigeförsamling i länets sju kommuner samt landstinget som gemensamt äger länstrafikbolaget.

Landstingsstyrelsen å sin sida yttrar sig positivt över utredningens förslag samtidigt som man efterlyser ett förtydligande av sambandet mellan ansvar för olika trafikslag och ekonomiskt ansvar.

Ett moderat yttrande med synpunkter bland annat på anslagen till regional utveckling, punktlighet i trafiken och standard på bussarna röstades ner i styrelsen. Övriga sju partier noterar särskilt i protokollet att m-förslaget inte stämmer med den utredning som landstinget ska yttra sig över.

Enligt utredningen ska landstingets ansvar omfatta all tågtrafik på Ådalsbanan och Mittlinjen samt busstrafik mellan kommuncentra samt busstrafik över läns- och kommungräns. Det innebär med dagens trafikering arton olika busslinjer.

Landstinget ska också - som i dag - sköta sjukresorna samt ta hela administrationskostnaden för länstrafiken. I detta ingår kansliet i Kramfors med personal, länsbeställningscentral i Ånge, kundupplysning, tidtabeller, marknadsföring och information, till exempel hållplatser, bussterminaler och resecentra.

På respektive kommun faller att sköta busstrafik inom den egna kommunen, kompletteringstrafik, färdtjänst, skolskjutsar, skärgårdstrafik och flygplatstrafik.

Vissa vinner och vissa förlorar ekonomiskt på nyordningen. Det ska enligt utredningen utjämnas genom att vinnarna betalar in särskilt fastställda engångsbelopp i januari 2003.

Högst belopp gäller för Härnösand som ska betala in 13,1 miljoner, Kramfors 11,8 miljoner och Ånge 8,7 miljoner kronor.

Örnsköldsvik och Sundsvall blir stora mottagare av pengar i den här vevan. I gengäld krävs de på 3,9 respektive 2,5 miljoner kronor mer i årligt aktieägartillskott.

klas leffler

0611-554830

klas.leffler@tidningen.to

Mer läsning

Annons