Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hög kvalitet på arkivutbildningar

Arkivutbildningarna i Härnösand har en hög kvalitet. Det framgår av en utvärdering som Universitets och högskoleämbetet presenterat under onsdagen.

Annons

Universitetskanslersämbetets har kvalitetsgranskat arkivutbildningarna på kandidat och magisternivå vid Mittuniversitetet. Och utvärderingen innebär ett högt betyg för utbildningarna. För andra utvärderingen på rad visar en utvärdering att Mittuniversitetets utbildningar har en hög kvalitet.

Denna utvärderingsomgång har fokuserat på de resultat som studenterna presterat och hur väl detta uppfyller de mål som är lagstadgade. Mittuniversitetet var det enda lärosätet som granskades för examen i arkivvetenskap.

"Av självvärderingen framgår att utbildningen säkrar att studenterna når hög måluppfyllelse avseende kunskap om huvudområdets vetenskapliga grund genom moment som betonar aktuell arkivvetenskaplig forskning. Det sker bland annat genom muntliga och skriftliga examinationer. Utbildningen säkerställer även att studenterna har kunskap om aktuella forskningsfrågor genom en särskild kurs om arkiv- och informationsvetenskaplig forskning", skriver man i utvärderingen av magisterutbildningen.

Av självvärderingen och intervjuerna framgår att utbildningen säkrar att studenterna når hög måluppfyllelse. Det gäller bland annat förmågan att göra bedömningar med hänsyn till relevanta samhälleliga och etiska aspekter.

"Det sker genom uppgifter som kräver ett tydligt etiskt och samhälleligt ställningstagande relaterat till de verksamhetsområden som utbildningen behandlar."

Sammantaget bedöms måluppfyllelsen vara hög.

Mer läsning

Annons