Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hemab vill satsa på gasanläggning

/
  • Här är soptunnarna som Härnösandsborna ska fylla med matavfall som sedan blir biogas, är det tänkt, Här syns Pär Marklund projektledare för biogasanläggningen och Cathrine Edholm som leder matinsamlingen som startar till våren.
  • Gasbilar tankas med en annan teknik där man skruvar fast handsken i bilen.

Hemab har långt gångna planer på att etablera biogasproduktion. Projektet som är kostnadsberäknat till 33 miljoner öppnar också möjligheten att kunna etablera en gasmack i Härnösand.

– Vi väntar på ett besked om investeringsstöd från energimyndigheten, berättar Pär Marklund projektledare på Hemab.

Annons

Hemabs styrelse fattade ifjol ett beslut om att utreda alternativet med egen småskalig biogasproduktion. Det ligger i linje med tidigare fattade beslut om att införa utsortering av matavfallet med start i maj nästa år.

Det är livsmedelssopor från hushåll, restauranger, affärer och storkök som ska förse biogasanläggningen med råvara. Avfallet blandas med avloppsslam från reningsverket på Kattastrand och placeras sedan i en så kallad rötkammare, ett långt rör med en matarskruv. I processen bildas biogas som sedan samlas upp i en tank för vidare rening och distribution.

Hemab är färdig med sin utredning och inleder nu ett samråd med länsstyrelsen, myndigheter, företag, organisationer, föreningar och enskilda markägare.

– Vårt utredning visar att det finns bra tekniska alternativ som medger ett småskaligt projekt som ett alternativ till storskaliga lösningar, säger Pär Marklund.

Projektet kallas Härnösand Biogas och Hemab har ansökt om drygt 13 miljoner kronor i investeringsstöd hos energimyndigheten.

– Många pusselbitar behöver falla på plats, förvisso under ganska kort tid, innan det är aktuellt för vår styrelse att ta ställning till om projektet ska realiseras. Självklart är investeringsstödet mycket viktig för att kalkylen ska bli okey. säger Pär Marklund.

Anläggningen är tänkt att placeras vid Älands avfallsanläggning på gamla soptippen i Älandsbro där Hemab sedan tidigare utvinner metangas från deponimassorna långt ner under marken vilken eldas och blir fjärrvärme. I dag körs det osorterade hushållsavfallet till Korstaverken i Sundsvall.

Fordon som drivs med naturgas eller biogas är i dag det mest miljövänligaste alternativet om man undantar rena elbilar. Biogasen är ett fossilfritt bränsle och bilarna som körs på gas är klassade som miljöbilar med lägre förmånsvärden och skattefrihet.

Men problemet är att det saknas tankställen. Av landets cirka 3 000 mackar är det hittills bara cirka 140 stycken där man kan tanka gas. I Västernorrland finns det en mack, i Sundsvall.

– Ett tankställe i Härnösand skulle betyda en stor miljövinst. Produktionen från anläggningen motsvarar en minskning av klodioxidutsläppen med 900 ton per år i Härnösand, säger Pär Marklund.

Hemab har inga planer på att driva gasmacken i egen regi.

– Vi har haft inledande diskussioner med några leverantörer av biogas, säger Pär Marklund.

Mer läsning

Annons