Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Härnösand ger tillstånd till nya 3G-master

Annons
Härnösand ger tillstånd till nya 3G-master

Nu är det klart. Stadsbyggnadsnämnden gav på onsdagen tillstånd till Telias och Avtalsbolaget att bygga 21 telemaster på olika håll

i Härnösands kommun.

Masterna är till för att den nya tekniken ska kunna fungera för mobiltelefoner. Så kallad 3 G-teknik.

Men detta kunde man inte fatta beslut om i Stadsbyggnadsnämnden utan strid. Miljöpartiet reserverade sig mot beslutet. Detta för att personer som är elöverkänsliga inte ska drabbas värre än idag.

- Med anledning av uppförande av telekommunikationsanläggningar på ej detaljplanerade områden, vill Miljöpartiet framföra att kommunen borde ta fram frizoner för dem som är elöverkänsliga eller kan bli det, skriver Eva Goes i sin reservation.

I Miljöbalken hävdas att brukaren ska kunna bevisa att det är ofarligt innan man fårtillstånd.

- I Storbritannien skall de som uppför masterna kunna bevisa att det är ofarligt, därför att man utgår från att det är farligt, men i Sverige utgår man i dagsläget ifrån att det är ofarligt. En djupare utredning bör göras, där man tar upp och klargör de synpunkter som inkommit från allmänheten, skriver Eva Goes som anser att försiktighetsprincipen skall gälla.

- Det hade också varit lämpligt att Miljö- och hälsoskyddsnämnden hade tagit upp yttrandet på politikernivå.

Länsstyrelsen har yttrat sig över flera av dessa master.

- Vad gäller strålningen från basstationer gör Statens Strålskyddsinstitut, SSI, bedömningen att basstationer för mobiltelefoni inte innebär någon risk ur strålskyddssynpunkt, skriver länsstyrelsens Lars-Ola Norén i ett yttrande.

Gränsvärdena överskrids enligt länsstyrelsen endast om man står någon meter framför antennens strålande yta.

- På avstånd större än något tiotal meter från antennerna är strålningsstyrkan mycket låg och SSI gör bedömningen att högsta värdet på marknivån för en högt placerad antenn kan uppgå till en tiondel av gränsvärdet. Länsstyrelsen delar SSI:s bedömningar, skriver Lars-Ola Norén.

lennart lundberg

3G-master

Master planeras till Kvissle, Ramsjö, Västby, Dalom, Furuhult, Västersjäland, Västanå, Rö, Östersjäland, Kullarmark, Säbrå-Ramsås, Svedje, Vägnön, Gådeå, Österbrån, Nygård, Älgsjö, Ytterfälle, Härnön Solum, Solumhamn och Häggdånger Dal.

Dessutom vill Ymex sätta upp en radiolänk för Internet i Solumshamn.

Mer läsning

Annons