Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Har dålig arbetsmiljö

/

Negativ attityd, underbemanning och dåligt motiverade medarbetare. Detta är några saker som kommit fram i en arbetsmiljöundersökning som gjorts inom Härnösands kommuns arbetslivsförvaltning.
Men nu ska arbetsmiljön bli bättre.

Annons

Undersökningen består av dels en enkätundersökning där hela personalen deltagit, dels av intervjuer av slumpvis utvald personal och de tre enhetscheferna. Undersökning gjorde i våras men blev offentlig nyligen.

– Jag kommer nu att prioritera att jobba med det inre arbetet. Om ett år ska arbetsmiljön vara väsentligt bättre och om två år ytterligare bättre, säger förvaltningschef Sigbritt Ahl.

Medarbetarna trivs med sina arbetsuppgifter men arbetsbelastningen är ojämn och det finns ett outtalat krav på att man ska jobba över. Dessutom finns det brister i struktur, brister i information, brister i öppenhet helhetssyn och framförhållning. En del anser att man inte behandlas lika och en del upplever att de är trampade på och att det är lågt i tak.

– Information är inte lätt men det är en av de frågor som vi ska jobba med och bli bättre på, säger Sigbritt Ahl.

Inom vuxenutbildningen upplevs den psykosociala arbetsmiljön som negativ med dålig stämning misstro och grupperingar. Arbetsbelastningen upplevs som ojämn. Inom yrkeshögskolan har det funnits en oro inför en ny organisation som skapat oro och ångest bland de anställda.

Andra problem inom förvaltningen är ryktesspridning och skvaller och flera medarbetare känner sig kränkta. Personal har upplevt en godtycklighet vid chefstillsättningar och att personliga lojaliteter och konflikter styr till- och avsättningar av chefer. Det förekommer också rykten om chefer och deras förhållande gentemot politiker.

Dessutom finns misstankar bland personalen om att det råder politikerstyrning och att politiker går in i tjänstemannaroller.

Alla dessa problem vill nu Sigbritt Ahl komma tillrätta med. Sigbritt Ahl har tillsätter fyra arbetsgrupper som ska jobba med att förbättra arbetsmiljön.

– Nu ser vi framåt mot ett arbete där vi tillsammans jobbar för att skapa en tilltro och en stolthet över vår förvaltning och vår arbetsplats. De som vill har fått anmäla sig till att delta i arbetet, säger hon.

En grupp ska arbeta med attityder, en annan med information, en tredje med rutiner och en fjärde med möten.

Annons