Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Färre trafikdödadei Region Mitt 2001

Annons
Färre trafikdödade

i Region Mitt 2001

Under 2001 omkom 565 personer i trafikolyckor i Sverige. 22 av dessa avled i Västernorrland. Det innebär att antalet dödade ligger strax under nivån året innan.

I Västernorrland är antalet dödsfall lika många år 2001 som år 2000, 22 stycken. Samtidigt ökade trafiken på vägarna med cirka 1,5 procent.

I Vägverket region Mitt minskade antalet dödsolyckor vilket framför allt berott på att dödsolyckorna minskade rejält i Gävleborg under förra året. Siffrorna är preliminära.

Riksdagens mål är att antalet döda år 2007 ska vara nere på högst 270 personer. För Region Mitts del innebär det att antalet dödade ska minskas till 50 personer 2007.

- Det är ett tufft mål inte minst med tanke på att trafiken ökar varje år, säger vägdirektör Christer Agerback.

Regionen har tagit fram ett trafiksäkerhetsprogram som innebär kraftiga satsningar inom trafiksäkerhetsområdet.

- Vi kommer även att utöka samarbetet med andra aktörer inom offentlig förvaltning, näringsliv och olika institutioner för att sänka antalet trafikdöda och allvarligt skadade.

- Nu hoppas Vägverket region Mitt på att minskningen av antalet dödsolyckor ska vara bestående.

- Vi hoppas att den kraftiga sänkningen av antalet omkomna i trafiken är början på en gynnsam trend, säger Bo Sjödin, chef på avd Trafiksäkerhet och miljö vid Region Mitt.

- Vår satsning på en trafiksäkrare miljö, t ex mitträcken och säkrare sidoområden, har starkt bidragit till utvecklingen.

Vägverket centralt konstaterar att antalet allvarliga olyckor minskade i slutet av förra året.

- Riksdagens mål är att antalet döda år 2007 ska vara nere på högst 270 personer. Sverige ligger fortfarande på en allt för hög nivå när det gäller dödade och svårt skadade i trafiken. Det fanns farhågor att år 2001 skulle bli ännu ett mörkt år med över 600 dödade i trafiken, men de sista månaderna på året medförde jämförelsevis få allvarliga olyckor, säger Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö.

Antalet omkomna barn i förskoleåldern är sex varav fem i bil och en fotgängare, vilket är mycket lågt.

Cirka 4100 personer skadades svårt enligt polisens rapporter, vilket är ungefär lika många som år 2000.

lennart lundberg

0611 - 55 48 53

lennart.lundberg@tidningen.to

Antalet dödsolyckor 2001

Län Antal olyckor Antal döda

Västernorrland 15 22

Jämtland 1315

Gävleborg1517

Dalarna1315

Totalt region Mitt5670

Antalet dödsolyckor 2000

Län Antal olyckor Antal döda

Västernorrland2222

Jämtland1318

Gävleborg2529

Dalarna1113

Totalt region Mitt7182

Mer läsning

Annons